Atnaujintas 2008 m. liepos 16 d.
Nr. 54
(1647)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Rusija ir Gruzija - prie karo ribos

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Vis aštrėjantis konfliktas tarp Rusijos ir Gruzijos jau greitai gali peraugti į karinius veiksmus. Liepos 9 dieną į Gruzijos teritoriją įskridę keturi rusų kariniai lėktuvai prasu­ko kelis ratus šalies oro erdvėje ir grižo į Rusiją. Gruzija pareiškė nu-mušianti į šalies oro erdvę įskrisian-čius Rusijos karinius lėktuvus. Gru­zijos užsienio reikalų ministerija pa­skelbė pareiškimą, kuriame sakoma: „Rusijos federacijos kariškiai de­monstruoja atvirą ir pavojingą agre­siją, vykdoma ištisa provokacijų grandinė". Gruzijos parlamento gy­nybos komiteto pirmininkas N. Ru-rua pareiškė, kad kitą kartą, kai Ru­sijos kariniai lėktuvai pažeis Gruzi­jos oro erdvę, teks rinkti jų šipulius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija