Atnaujintas 2008 rugpjūčio 27 d.
Nr. 64
(1657)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Atkuriama skautams remti draugija

Dr. Aldona Kačerauskienė

Skautų organizacija, įkurta pačioje XX a. pradžioje Anglijoje (įkūrėjas lordas R. Baden-Powel), dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėjo veiklą Lietuvos mokyklose. 1940 metais bolševikams okupavus Lietuvą, skautų buvo apie penkiolika tūkstančių. Buvo leidžiami žurnalai „Skautas“ (1922-1923), „Skautų aidas“ (1923-1940) ir jų priedai  „Skautų vadas“ (1932-1935), „Skautybė“ (1936-1940), taip pat žurnalas skautų vadovams „Vadovė“ (1929-1940). Organizacijos ideologiją geriausiai nusako šūkis „Dievui, tėvynei, artimui“. Įžodis įpareigoja jauną žmogų ugdyti asmenybę: palaipsniui atsisakyti egoizmo, kasdien padaryti bent po vieną gerą darbelį, kaupti žinias, pažinti ir pamilti gamtą, mokytis bendravimo meno, visas jėgas skirti Dievui ir tėvynei. Tai puiki patriotizmo ir pilietiškumo mokykla, papildanti šeimos ir valstybinio ugdymo įstaigų pedagogiką. Nesunku suprasti, kodėl skautiją rėmė visuomenė. Skautija buvo priešinga bolševikų ideologijai. Organizacija uždrausta praėjus vos mėnesiui nuo okupacijos pradžios. Dabar mes žinome, kad daug skautų buvo tarp partizanų, politinių kalinių ir tremtinių. Po Antrojo pasaulinio karo lietuvių skautų organizacijos įsikūrė JAV, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje ir kitose šalyse.


Tradicinė Kolpingo dienos šventė Vilkaviškyje

Rūta Kazlauskaitė

Kolpingiečiai apsilankė
dr. J. Basanavičiaus gimtinėje,
Ožkabalių kaime

Rugpjūčio 17 dieną Lietuvos Kolpingo draugija pakvietė į tradicine tapusią Kolpingo dienos šventę, kuri šiais metais vyko Vilkaviškyje. Į šventę atvyko kelios dešimtys  draugijos narių iš Kauno, Ignalinos, Kunionių, Troškūnų ir  kitų vietovių. Šventė prasidėjo Vilkaviškio Katedroje, kurioje Ignalinos Kolpingo šeimos vadovė Ramutė Rimšelienė  perskaitė katechezę apie pal. kunigą A. Kolpingą. Šv. Mišias aukojo Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas kanauninkas Saulius Filipavičius, o po jų parapijos namuose įvyko iškilmingas Kolpingo dienos šventės atidarymas.  Iš įvairių Lietuvos vietų atvykusios Kolpingo šeimos papasakojo apie save. Nuotaikingą koncertą parengė  Vilkaviškio  pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis”.


Didelė šventė mažiesiems

Olga ŽILINSKIENĖ

Prie šalia lopšelio-darželio „Klumpelė“
iškilusios skulptūros „Vaikų miestelis“
nusifotografavo šventės rengėjai

Rugpjūčio 14 dieną, Kaune, Sargėnų lopšelyje-darželyje „Klumpelė“ įvyko medžio skulptorių plenero kūrybinių darbų pristatymas. Renginio globėjas LR Seimo narys Rimantas Jonas Dagys. Darželio direktoriaus pavaduotoja Biruta Pikinierienė, auklėtoja-metodistė Audronė Girdauskienė darželinukų mamytės Jovita Jankauskienė, Henrieta Šumskienė ir kitos Sargėnų bendruomenės moterys šia proga suruošė mažą gražią šventę.


Tradicinė Kolpingo dienos šventė Vilkaviškyje

Rūta Kazlauskaitė

Kolpingiečiai apsilankė
dr. J. Basanavičiaus gimtinėje,
Ožkabalių kaime

Rugpjūčio 17 dieną Lietuvos Kolpingo draugija pakvietė į tradicine tapusią Kolpingo dienos šventę, kuri šiais metais vyko Vilkaviškyje. Į šventę atvyko kelios dešimtys  draugijos narių iš Kauno, Ignalinos, Kunionių, Troškūnų ir  kitų vietovių. Šventė prasidėjo Vilkaviškio Katedroje, kurioje Ignalinos Kolpingo šeimos vadovė Ramutė Rimšelienė  perskaitė katechezę apie pal. kunigą A. Kolpingą. Šv. Mišias aukojo Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas kanauninkas Saulius Filipavičius, o po jų parapijos namuose įvyko iškilmingas Kolpingo dienos šventės atidarymas.  Iš įvairių Lietuvos vietų atvykusios Kolpingo šeimos papasakojo apie save. Nuotaikingą koncertą parengė  Vilkaviškio  pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis”.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija