Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Žolinė daugiabučio bendruomenėje

Kazimieras Dobkevičius

Kun. Vytenis Vaškelis (viduryje)
su Girstučio seniūnijos vadovybe Žolinėje

Šventės rengėjai (iš dešinės)
Ona ir Albinas Staugaičiai
su prof. Ona Voveriene

Onutė ir Albinas Staugaičiai, iškentėję pažeminimą, badą, praradę sveikatą, sugrįžo iš Kazachstano konclagerio ir per didelį vargą įsikūrė Kaune. Sunkiai dirbo, be to, buvo nuolat persekiojami. Staugaičių gyvenimas pasikeitė, kai Lietuva tapo nepriklausoma. Albinas Staugaitis seniai užsiėmė drožyba – yra išdrožęs daugybę įvairių kryžių, verpsčių. Ir prie savo daugiabučio namo, kuriame gyvena, išdrožė keturių metrų aukščio kryžių, kuris vėliau buvo pašventintas. Katalikiška šeima sumanė prie namo, esančio Kovo 11-osios gatvėje, su bendruomene švęsti Žolinės šventę. Sumanymui pavykus, dabar kiekvienais metais į būrį susirenka choristai, poetai, laisvės kovų dalyviai, politiniai kaliniai, tremtiniai, visi geros valios žmonės.

Ir šiemet prie Kovo 11-osios gatvės 54 namo gausiai rinkosi bendruomenės žmonės į tradicinę Žolinės šventę. Į šventę atvyko Šv. Antano bažnyčios klebonas kun. Vytenis Vaškelis, Lietuvos Seimo nariai Rytas Kupčinskas, prof. Arimantas Dumčius, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas Raimondas Kaminskas, Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė, Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Kauno Girstučio seniūnijos vadovybė, mišrus choras „Gimtinė“ (vadovas A.Jurkonis), šaulių choras „Trimitas“ (vadovas J. Strazdas), dim. majoras, Vyčio kryžiaus kavalierius Juozas Armonaitis ir daug kitų garbių žmonių.

Šventė prasidėjo kunigo V. Vaškelio įžanginiu žodžiu ir bendra malda. Chorai giedojo religines giesmes, dainavo patriotines dainas. Šventės iniciatorius A. Staugaitis priminė, Lietuvos laisvės kovotojų nueitą kelią. Ponas Albinas pasidžiaugė, kad kiekvienais metais į Žolinės šventę vis susirenka ne vien senbuviai, bet pasirodo ir naujų veidų.

Prof. O. Voverienė padėkojo Onutei ir Albinui Staugaičiams už gražią šventę, pasidžiaugė, kad ir geri daigai greitai prigyja. Šią tradiciją reikėtų paskleisti visoje Lietuvoje, sakė profesorė. Šventėje kalbėjo profesorius A. Dumčius, Seimo narys R. Kupčinskas, A. Ramanauskaitė-Skokauskienė, dim. mjr. Juozas Armonaitis.

 Oratorių kalbas keitė dainų posmai, patriotiškos melodijos, kurias kartu su chorais atliko ir Žolinės šventės dalyviai. Visi linkėjo sveikatos šventės iniciatoriams ir susitikimų ateinančiais metais.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija