Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Mitingo dalyviai Vytauto Didžiojo
karo muziejaus sodelyje

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius ir miesto savivaldybė rugpjūčio 23 dieną paminėjo Sovietų Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos 1939 m. rugpjūčio 23 dienos sutartį – Ribentropo-Molotovo paktą – ir legendinį Baltijos kelią.

  Ryte Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius okupacijų ir tremčių metais. Bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys pamokslo metu paminėjo 1939 metų slaptųjų protokolų aukas. Tačiau ir tokiomis sąlygomis lietuviai ištvėrė, nes malda ir tikėjimas grąžino ne vieną į Lietuvą.

   Po šv. Mišių ir palaiminimo buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai su vėliavomis patraukė į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį prie Laisvės paminklo ir prie Nežinomo kario, žuvusio už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, kapo bei Amžinosios ugnies aukuro.

   Įvykusiame mitinge kalbėjo buvusi tremtinė, Seimo narė Vincė Vaidevutė Markevičienė, pirmojo trėmimo dalyvis, Seimo narys prof. Arimantas Dumčius, Arimantas Dragūnevičius. Mitingo dalyviams koncertavo moterų ansamblis „Žara“ ( vadovas V. Kursa). Mitingo dalyviams kariljonu grojo V. Vilnonis. Susirinkusieji padėjo gėlių puokštes prie paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“, Nežinomo kario kapo ir prie Laisvės paminklo.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija