Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Šakių dekanate

Pašventinta parapijos vėliava

Kun. Linas Vodopjanovas
šventina parapijos vėliavą

Parapijos vėliavoje –
Griškabūdžio bažnyčios nuotrauka

GRIŠKABŪDIS. Rugpjūčio 10 dieną, sekmadienį, Kristaus Atsimainymo bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai. Jie nėra tokie populiarūs, kaip Šv. Onos atlaidai, į kuriuos atvyksta labai daug žmonių, todėl klebonas kun. Nerijus Žvirblys sumanė padaryti iškilmingesnius ir titulinius atlaidus. Tą dieną į Griškabūdį buvo atvykęs Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų viceprovincijolas kun. Linas Vodopjanovas, OFM, kuris ir pašventino parapijos vėliavą. Jos vienoje pusėje paveikslas, kuriame pavaizduota Šv. Ona, o kitoje pusėje – Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Į šventę atvyko ir buvęs klebonas kun. Vytautas Užkuraitis.

Romas BACEVIČIUS

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija