Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Arkikatedra vėl puošiasi

Benjaminas ŽULYS

Kun. Evaldas Vitulskis aiškina
apie keičiamą grindų dangą
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kauno senamiesčio perlas – Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo Kauno Arkikatedra Bazilika šiais metais mini 600 metų jubiliejų. Bažnyčia, pastatyta 1408–1413 metais, po kai kurių pertvarkymų, rekonstrukcijų gyvuoja iki šių dienų. Šventovėje šiais metais atliekami reikšmingi restauravimo darbai, vykstantys nuo gegužės mėnesio. Pagal popiežiaus Jono Pauliaus II programą mūsų šalies Vyriausybė Arkikatedros remontui skyrė 2,6 mln. litų.

Arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis papasakojo, kad rekonstrukcija pradėta nuo didingo Didžiojo altoriaus, beje, pastatyto dar 1775 metais ir išlikusio iki šių dienų. Jam pirmiausia prireikė pagalbos. Buvo sutvirtintas skliautas, atnaujinti seni dažai, perteikiant XIX amžiaus spalvinį koloritą, atnaujintos ir sutvarkytos aptrupėjusios skulptūros, atlikti auksavimo, sidabravimo darbai. Visa tai atliko UAB „Restauracija“ – tokių darbų ir meno žinovai praktikai.

Dabar AB YIT „Kausta“ bei kai kurių kitų organizacijų žmonės uoliai triūsia visoje Arkikatedroje. Kun. E. Vitulskis tarsi tikras statybininkas aiškina darbų eigą, kai kurias technologijas. Pirmiausia pasakoja apie keičiamą grindų dangą. Senoji ardoma, lyginamas sluoksnis, vedama šiluminė sistema ir po to vėl klojama grindų danga. Nuo šiol grindys bus šildomos. Atnaujinami kai kurie suolai, tobulinama garso, apsaugos, vėdinimo sistemos.

Dera prisiminti, kad „Kausta“ atstatė Paminklinę Prisikėlimo bažnyčią Žaliakalnyje, ir dabar jos šeimininkai šiai bendrovei neturi jokių priekaištų. Tad ir dabar pagrįstai tikimasi, kad bendrovės darbuotojai savo pareigą taip pat atliks be priekaištų (darbų vadovas Kazys Gurevičius.)

Be to, praeitais metais buvo suremontuota kripta, kurioje ilsisi Bažnyčios patriarchai. Kriptą nemokamai suremontavo UAB „Restauracija“.

Ateityje Arkikatedros laukia ir daugiau darbų. Nors per stogą vanduo dar neteka, bet jau dabar reikia galvoti jo remontą, būtina tobulinti apšvietimą, eilės laukia ypač sudėtinga ir jautri menų sritis – juk Arkikatedroje yra ne vienas garsus paveikslas, vitražas, kiti kūriniai. Remonto laukia vargonai.

Kun. E. Vitulskis sako, kad paskutinį kartą Arkikatedra buvo remontuojama praeito šimtmečio 7–ame dešimtmetyje. Tuomet buvo įrengta šildymo sistema, atlikta kitų darbų.

Pirmasis bažnyčios remontas vyko 1660 metais. Tada buvo pastatyta didžioji trinavė dalis. Bažnyčia dažnai buvo naikinama karų ir gaisrų ir tik Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto dotacijos dėka ji 1771 metais buvo baigta. Po 1880 metų gaisro bažnyčia buvo restauruota ir beveik nepakitusi išliko iki šių dienų. 1887 metais buvo parengtas bažnyčios rekonstrukcijos projektas, bet jis nebuvo įvykdytas. 1899–1902 m. buvo praplėsta zakristija ir perkelti į vakarų pusę įėjimai, anksčiau buvę ties navų viduriu, pastatyta šv. Jono Krikštytojo koplyčia.

Šių dienų restauracijos darbus Arkikatedroje ketinama baigti iki šv. Kalėdų. Tuomet bus aukojamos Padėkos šv. Mišios.

Šv. Mišios aukojamos ir dabar, vykstant remonto bei rekonstrukcijos darbams.

Kaunas      

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija