Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Po Kremliaus sprendimų peržengta šaltojo karo riba

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Padėtis Gruzijoje toliau išlieka sudėtinga, skubama įteisinti okupaciją, rusų kariuomenė nesitraukia iš respublikos. Rusija jau pripažino Abchaziją ir Pietų Osetiją, o Rusijos kariuomenės generolai kalba apie teisėtą rusų kariškių buvimą ne vien šiose dviejose respublikose, bet ir vadinamose „saugumo zonose“, esančiose už Pietų Osetijos ir Abchazijos ribų ir pleištu įsirėžiančiose į Gruzijos teritoriją.

Rugpjūčio 25 dieną Rusijos Valstybės Dūma ir Federacijos taryba vieningai balsavo dėl Abchazijos ir Osetijos nepriklausomybės pripažinimo. Vieningas balsavimas nesukėlė staigmenų, nes opozicijos atstovų abiejuose parlamento rūmuose jau nėra. Rugpjūčio 26 dieną abiejų respublikų nepriklausomybę pripažino Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas: „Pripažįstame Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę, nekreipdami dėmesio į įvairius prieštaravimus. Rusija nebijo naujo „šaltojo karo“. Be to, Medvedevas apkaltino Gruzijos vyriausybę genocido Pietų Osetijoje organizavimu, o M. Saakašvilį prilygino Z. Gamsachurdijai. Gruzija, reaguodama į Kremliaus veiksmus, yra pasirengusi nutraukti diplomatinius santykius su Rusija. Prezidentas Michailas Saakašvilis davė vyriausybei nurodymus pradėti tam reikalingas procedūras. Gruzijos ministras Timūras Jakobašvilis pareiškė, kad Rusijos veiksmai turėtų sukelti tarptautinę šios šalies izoliaciją.

Gruzijoje toliau tęsiasi rusų kariškių išpuoliai. Rugpjūčio 24 dieną netoli Gorio susprogdintas degalus iš Azerbaidžano vežęs traukinys. Kaip teigia Gruzijos pareigūnai, sprogimą organizavo rusų kariškiai, padėję po geležinkelio bėgiais kelias galingas minas. Rusų kariai toliau kontroliuoja Počio uostą, netoli nuo šio miesto jie stato įtvirtinimus, čia sutelkta daug tankų ir šarvuočių. Į Zugdidžio regioną atvyko papildomos desantininkų pajėgos iš Rusijos. Gruzijoje pastebėtas dar vienas skandalingas veikėjas – Ševardnadzės valdymo laikų vidaus reikalų ministras Igoris Georgadzė. Jis ilgai gyveno Maskvoje, iš ten vadovavo opozicinei Gruzijos teisingumo partijai. Tačiau tiek šios partijos, tiek jos lyderio I. Georgadzės populiarumas šalyje nedidelis, ypač po nesėkmingo bandymo 2007 metų lapkritį įvykdyti perversmą. Šių įvykių tyrimas parodė, kad kai kurie opozicijos lyderiai tebuvo žaisliukai įtakingų Maskvos agentų B. Patarkacišvilio, I. Georgadzės, A. Okruašvilio ir dar kelių asmenų rankose. Tad Rusijos veiksmai, norint surasti sau tinkamus statytinius, yra primityvūs. Buvęs KGB pulkininkas I. Georgadzė 1991-1992 metais kartu su D. Joselianiu ir T. Kitovaniu organizavo ginkluotą maištą prie prezidentą Z. Gamsachurdiją ir Gruzijos vyriausybę. Po sėkmingo perversmo į Gruziją atvyko ir E. Ševardnadzė.

Dabar aiškėja dar kai kurios karinių veiksmų pradžios detalės. Dar rugpjūčio 7 dienos vakare Pietų Osetijos OMON kuopa apšaudė Gruzijos karius, vėliau naktį jie vėl atidengė ugnį iš automatų ir granatsvaidžių. Vienas gruzinų karys žuvo ir keli buvo sužeisti. Gruzinų dalinys pradėjo užpuolikų kuopos puolimą ir šie pasitraukė tolyn į Pietų Osetijos gilumą link Cchinvalio, o gruzinai juos persekiojo. Į kovą įsitraukė ir kiti osetinų daliniai bei rusų kariškiai, į gruzinus imta šaudyti iš artilerijos. Tada ir buvo priimtas sprendimas šturmuoti Cchinvalį, pajudėjo gruzinų tankai ir šarvuočiai. Gruzinų pajėgos pasiekė pergalę. Deja, į Gruzijos teritoriją įžengus gausioms Rusijos pajėgoms gruzinų kariuomenei teko trauktis. Rugpjūčio 12-13 dieną vykęs Gorio bombardavimas ir kovos dėl miesto pareikalavo daug aukų, žuvo 283 civiliai gyventojai. Gorio mieste žuvo ir du žurnalistai, keli buvo sužeisti. Sunkiai sužeistas Izraelio žurnalistas C. Jechezkelis po kelių operacijų jau yra kiek geresnės būklės. Šis garsus žurnalistas savo straipsniuose kritikavo Putino režimą, tyrė rusų oligarchų veiklą.

Rusijos sprendimą pripažinti Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybę JAV prezidentas D. Bušas pavadino „neatsakingu ir pavojingu“. Jungtinės Amerikos Valstijos neleis, kad Rusijos veiksmai liktų be atsako – apie tai pareiškė JAV valstybės departamento atstovas Robertas Vudas. Pasak jo, Vašingtonas svarsto kelis atsako į Rusijos veiksmus variantus. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras D. Milibandas pasmerkė Rusijos veiksmus ir taip komentavo tolimesnius planus: „Mes pasiryžę suburti plačią koaliciją prieš Rusijos agresyvius veiksmus Gruzijoje“. Provokacinius Rusijos veiksmus pasmerkė ir Prancūzija, Švedija, Ukraina, Čekija, Kanada, ir daug kitų pasaulio valstybių. Čekijos premjeras M. Topolenekas pareiškė manantis, kad jau atėjo laikas pradėti kurti tarptautines pajėgas, kurios įžengtų į Gruziją ir užkirstų kelią šalies okupacijai. Artimiausiu metu padėtis Gruzijoje bus aptariama aukšto lygio NATO forume.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija