Atnaujintas 2008 rugpjūčio 29 d.
Nr. 65
(1658)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Už lietuvišką šeimą

Šarūnas VALENTINAVIČIUS

Lietuvis lieka lietuviu, kai per šeimą perduoda tautinę gyvybę, savimonę ir saviraišką ateities kartoms. Lietuviška, kaip ir bet kurios kitos tautos, šeima yra tos tautos gyvybės versmė bei kultūros lopšys. Tik per tautinę kultūrą įgyjame tarptautinį pripažinimą ir bendravimą.

Visais laikais visos tautos puoselėjo šeimas kaip valstybingumo pamatinę dalį. Visais laikais žmonija puoselėjo ir ugdė dorą šeimą, nes pasaulio ateitis – tai vaikai, – pagrindinis šeimos tikslas bei visuomenės vystymosi garantas. Visais laikais buvo smerkiama bei baudžiama paleistuvystė, kaip visuomenės vystymosi stabdys, nes amoralumą visada lydi mirtis – ar tai būtų sifilis, ar AIDS

„Lygių galimybių“ bei „mažumų“ apsaugos įstatymais prisidengus iš senųjų demokratinių valstybių į Lietuvą plūstelėjo ne tik pagalba, bet ir „danajų dovanos“. Tai homoseksualais besivadinančios grupės, „kitos orientacijos“ moralę praktikuojančios bei skleidžiančios priešingą tautos paprotiniams principams ideologiją. Seksualumo atskyrimas nuo dorovės – atvira asmens demoralizacija. Deja, jau paplitusi Lietuvoje tiek spaudoje, tiek pramogų sferoje, tiek gyvenime.

Na, į abejotino turinio spektaklius, filmus, ar koncertus galima neiti. TV laidas – išjungti. Sekso žurnalų ir knygų – nepirkti. Tačiau turime konstatuoti faktą, kad mūsų aplinka jau perpildyta vienapuse sekso informacija ir „lygių galimybių“ įstatymas“ akivaizdžiai pažeidinėjimas tradicinės šeimos interesų atžvilgiu.

Pavyzdžiui, sekso parduotuvėse priskaičiuojama iki keletos šimtų leidinių (žurnalų, kasečių ir pan.), kurie laisvai parduodami mūsų jaunimui, nors jų turinys neatitinka Lietuvos socialinės situacijos bei krikščioniškos kultūros ypatybių. Svarbiausia, kad „lygių galimybių“ bei „mažumų“ įstatymai ir jų vykdomos programos lyg ir pažeidžia tėvų teises auklėti savo vaikus pagal savus įsitikinimus. Valstybė nepadeda tėvams, kad jų vaikų nepasiektų informacija ir propaganda, priešinga šeimose ugdomoms vertybėms.

Susirūpinusi esama padėtimi bei grėsmingai komplikuota ateitimi pilietiškiausia visuomenės dalis piketavo prie Seimo, „Šeimos koncepcijos“ svarstymo metu reiškė savo nuomonę raštu. Esama publikacijų spaudoje įvairovė nerodo tikrojo demoralizacijos apimties vaizdo, todėl buvo nuspręsta surinkti visus rašinius, publikacijas ir duomenis apie homoseksualus praeityje, jų teisinį reglamentavimą įvairiose valstybėse, šiuolaikinių judėjimų visame pasaulyje bei būklę Lietuvoje ir parengti specialų leidinį jaunimui. Surinktą medžiagą suklasifikavo ir spaudai pateikė dr. R. Gajauskaitė.

Lyginant su esama demoralizuojančia informacija, išleistos knygelės „Sodoma ir Gomora“ santykis būtų 1 prie 200. Tačiau ir tokia „lygių galimybių“ pasinaudojimo disproporcija labai sunervino „kitos orientacijos“ tolerantus. Buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl galimos diskriminacijos ir neapykantos kurstymo.

Visus tradicinę šeimą puoselėjančius tai nustebino, nes knygelėje surinkta medžiaga jau buvo publikuota Lietuvos leidiniuose ir ten šie duomenys nebuvo įvardinti nei kaip diskriminuojantys, nei kaip kurstantys, žodžiu, niekam neužkliuvo!

Kitokia medikų nei pačių homoseksualų nuomonė buvo išsakyta ir apsvarstyta LR Seime specialioje Tarptautinėje konferencijoje 2007 metų rudenį. Pasisakę pasaulio šalių (Prancūzijos, Austrijos, JAV, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) specialistai ir praktikai tik patvirtino pateiktą svarstyti ir vėliau priimtą tradicinės šeimos koncepciją. „Sodomos ir Gomoros“ knygelėje išdėstyti duomenys sutampa su konferencijos medžiaga bei remia tradicinę šeimos koncepciją.

Pažymėtina, kad LR Konstitucija teikia prioritetą dorovei, netgi leidžiama apriboti kitų piliečių laisves tos dorovės išsaugojimo labui. Todėl labai abejotinas yra „tolerantų“ pareiškimas prokuratūrai dėl „kitų orientacijų“ diskriminacijos ar neapykantos. Pažymėtina, kad teisės mokslų daktarė R. Gajauskaitė buvo LR Seimo narė tuo metu, kai buvo ruošiama ir priimama LR Konstitucija.

Antra vertus, homoseksualai patys provokuoja visuomenę savo elgesiu, stengdamiesi asmeninį intymų gyvenimą padaryti viešu, ir tuo  pažeidžia tradicinę dorovę. Jie siekia demonstracijų, reklamų ant visuomeninio transporto, vaivorykštės spalvų vėliavos ir pan. Tačiau kukliai nutyli, kad AIDS – gėjų liga, kaip sifilis – prostitučių... Net gamta nesutinka su „Lygių galimybių įstatymu“, nes AIDS – nepagydoma. Paradoksas – tokias orientacijas kuria visuomenė, o gamta be jokių išlygų jas taiso. Taiso brangiausia kaina – mirtimi.

Homoseksualizmas – tai tautos naikinimas. Dr. R. Gajauskaitės sudaryta knygelė – tautines-patriotines pažiūras palaikantis leidinys. Tai – tradicinės lietuviškos šeimos išsaugojimo abėcėlė. Tai – valstybės išsaugojimas, atmetant bet kokius viršvalstybinės Konstitucijos variantus ar kitokį diktatą iš bet kurios užsienio šalies ar tarptautinės organizacijos pusės.

Šioje knygelėje parodyta, kaip įvairios ES institucijos įtakoja Lietuvos vidaus reikalus, keičiant įstatymus ne tautos labui, bet tarptautinės gėjų organizacijos (ILGA) naudai.

Šiuokart Lietuvos pilietinei visuomenei pavyko paremti tradicinės šeimos koncepciją Seime, todėl „kitos orientacijos“ pralaimėjusieji keršija. Ir keršija skaldant mūsų – dorų Lietuvos piliečių – gretas bei susidorojant su kiekvienu atskirai. Taip, apkaltinus vieną dr. R. Gajauskaitę, tikimasi įbauginti ir kitus.

Vartant knygelę, labiausiai pribloškia pačių gėjų manifestas – agresyvus ir grasantis. Tolesnė medžiaga tik patvirtina šio manifesto siekius ir realumą tiek pasaulio mastu, tiek Lietuvoje. Ypatingai jaudina skaičiai, rodantys didžiulę materialinę paramą (14 milijonų litų) gėjams iš ES lėšų, pilnai įsisavintų, kai tuo tarpu ES skirti 24 milijonai litų invalidų integracijai taip ir nepasiekė luošųjų, nors tai ir užfiksavo Valstybės kontrolė ir priekaištavo eurokomisarė D. Grybauskaitė.

Tačiau Tauta vienijasi tikslu išlaikyti lietuvybę, išsaugoti Lietuvos valstybę, kultūrą, paveldą ir gamtą. Šio tikslo pirmasis žingsnis – šeimos ir doros  išsaugojimas.

Kaip išsaugoti dorą ir šeimą, kaip išvengti demoralizacijos klystkelių – išdėstyta „Sodomos ir Gomoros“ knygelėje. Tie, kas skaitė šį leidinį, dėkoja autorių kolektyvui už tautines ir patriotines pažiūras bei ryžtingą veiklą saugant šeimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija