Atnaujintas 2008 m. lapkričio 21 d.
Nr. 88
(1681)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Lietuvos kariuomenei – 90

Lietuvos kariuomenės kapelionas
vyskupas Teofilis Matulionis

Lietuviai, pasinaudodami 1918 metų pabaigoje susidarusia padėtimi, sustiprino kovą už realią Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau diplomatinių priemonių buvo maža. Reikėjo sutelktos jėgos, o tokia jėga galėjo būti tik kariuomenė. Dar 1917 metais, prasidėjus suirutei Rusijoje, fronte esantys lietuviai kariai tikėdamiesi, kad grįžę į Lietuvą sudarys Lietuvos kariuomenės branduolį, ėmė organizuoti lietuviškus karinius dalinius. Buvo suformuotas atskiras lietuvių batalionas Vitebske, lietuvių atsargos batalionas Smolenske, lietuvių dragūnų divizionas Valke (Estijoje), pirmasis Vytauto Didžiojo batalionas Sibire. Tačiau viltys, kad į Lietuvą atvyks Rusijoje suformuoti lietuviški kariniai daliniai, žlugo jau 1918 m. kovo mėnesį, kai buvo sužinota, kad juos bolševikai išblaškė...


Lietuvos kariuomenės tragedija

Dimisijos pulkininkas leitenantas Antanas NAVAITIS

Artėjant Lietuvos kariuomenės 90-osioms metinėms, aš, buvęs prieškario Lietuvos karininkas, noriu pasveikinti Lietuvos karius, palinkėti ištikimai saugoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę. Ta proga norėčiau pasidalinti mintimis apie lietuvišką kariuomenę, nes mane šokiruoja labai panašūs pirmutinio ir dabartinio Krašto apsaugos ministrų pasisakymai kariuomenės klausimu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija