Atnaujintas 2008 m. lapkričio 21 d.
Nr. 88
(1681)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Kur mes nukeliausim, nakvynėlę gausim…

Petras KATINAS

Lapkričio 14 dieną 2004-2008 metų kadencijos Seimas baigė savo darbą (neokomunistų įsitikinimu – laikinai). Jau buvusio Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas netgi susigraudino ir vos ašaros nenubraukė. Mat, pasak jo, sunku skirtis su draugais. Gal kas ir išsiskyrė, bet geriausi Č. Juršėno bičiuliai išliko ir kartu su jų dirigentais oligarchais ir verslo rykliais, tiksliau pasakius, jų šeimininkais sieks, kad naujajai vargais negalais sulipdytai daugumai ir gana margai Vyriausybei ateitų juodos dienos. Tuo tikslu jau dabar per visas žiniasklaidos priemones gąsdinama visokiais baubais, kad naujoji valdžia, suplanavusi visuotinio taupymo vajų, tūkstantinių atlyginimų apkarpymą, dalies apskričių panaikinimą, pirmiausia smogs „paprastai liaudžiai“, smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams, pensininkams ir t. t.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija