Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Paslaptinga gelbstinti ranka

Sibiro tremtinio J. Kadišiaus liudijimas apie arkiv. Mečislovo Reinio dėka patirtą palaimą

Arkivyskupas Mečislovas Reinys

Antgamtiniai reiškiniai – įvairūs stebuklai ir malonės šventuosius – lydi ne tik po jų mirties. Neretai antgamtinių reiškinių garsas pasklinda šventajam dar gyvam esant. Tokių pavyzdžių daug: šventieji apaštalai, šv. Benediktas, šv. Antanas Paduvietis, šv. tėvas Pijus iš Pietrelčinos. Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys nebuvo išimtis. 2000 metų spalio 24 dieną „Tėviškės žiburiuose“ atrandame labai gražų liudijimą apie arkivyskupo M. Reinio dėka patirtą antgamtinę pagalbą. Šio straipsnio autorius Julius Kadišius. Antrojo pasaulinio karo metais jam teko išgyventi daug audringų situacijų: du kartus buvo nuteistas mirties bausme, du kartus tremtas į Vorkutos lagerius, tardytas ir kankintas. Tačiau tose situacijose patyrė antgamtinę arkivyskupo M. Reinio pagalbą.


Mirė Telšių vyskupas emeritas

A†A vyskupas Antanas Vaičius
(1926 – 1950 – 1982 – 2008)

Vyskupas Antanas Vaičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Lapkričio 25 dieną, antradienį, ligoninėje mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.

Antanas Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 dieną Šačių parapijos Geidučių kaime (Skuodo r.) tradicijas išlaikiusioje ūkininkų šeimoje, kurioje dar augo keturios seserys ir brolis. 1934-1938 metais mokėsi už kelių kilometrų  buvusioje Šačių pradžios mokykloje, o 5-6 skyrių lankė Mosėdžio pradžios mokykloje. 1940-1943 metais mokėsi Skuodo gimnazijoje. Nors vaikystėje svajojo būti Lietuvos kariuomenės karininku, tačiau kai tik galėjo, 1943 metais išvyko studijuoti į Telšių kunigų seminariją. Sovietų valdžiai 1946 metais ją uždarius, persikėlė į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Vyskupo Kazimiero Paltaroko kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 24 dieną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija