Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Kai kam gyvenimas
neblogėja

Tegul padeda
man Dievas

Palangos Lurdas

„Būkite žemės druska
ir pasaulio šviesa“

Paminėtos Telšių
vyskupo 62-osios
nukankinimo metinės

Knyga priartins
prie Evangelijos

Paslaptinga
gelbstinti ranka

Masiniai neramumai
Islandijoje

Jono Pauliaus II apaštalinis paraginimas išlieka didžiąja chartija

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
skatina pasauliečių
bendradarbiavimą
Bažnyčios misijoje

Nepriimtinas katalikų pasauliečių pasyvumas

Pasibaigusios Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinės sesijos tema „Dvidešimt metų po „Christifideles laici“ paskelbimo: atmintis, laimėjimai, nauji iššūkiai ir uždaviniai“ turėjo ypač sutelkti buvusių komunistinių šalių katalikų dėmesį. Juk popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinio apaštalinio paraginimo „Christifideles laici“ („Kristų tikintieji pasauliečiai“) paskelbimas 1988 metų gruodžio 30 dieną sutapo su  išsivadavimo iš totalitarinės sistemos sąjūdžio pradžia.


Didžiuojuosi, kad mano šaknys Perlojoje

Vytautas Visockas

Aktorius Tomas Vaisieta su moksleiviais
prie Vytauto Didžiojo paminklo
Autoriaus ir Rūtos AVERKIENĖS nuotraukos

Nors ir mažai domimės savo istorija, nedaug atsirastų tamsuolių, kurie nežino, kas yra Perloja. Dažnas pasakytų, kad tarp Varėnos ir Merkinės, prie Merkio upės kažkada buvo įkurta Perlojos respublika, kad čia stovi sovietmečiu griautas ir nenugriautas Vytauto Didžiojo paminklas...

Prieš 90 metų šioje gyvenvietėje, istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoje 1378 metais, įvyko visuotinė Perlojos ir jos parapijos sueiga, kuri išrinko Komitetą, jam suteikė plačius įgaliojimus tvarkyti visus Perlojos ir jos parapijos apsaugos, teisėtvarkos ir bendruosius buities reikalus. Už savo nutarimus ir veiklą Komitetas buvo atsakingas tik visuotiniam gyventojų susirinkimui. Tuo Lietuvai labai sudėtingu laikotarpiu Perloja tvarkėsi savarankiškai, turėjo visas gyvenimui būtinas įstaigas ir pareigūnus, savo antspaudą  – todėl ilgainiui buvo pavadinta Perlojos respublika.


Dėl „antikrizinių“ priemonių ir „XXI amžiaus“ būklės

Po Seimo rinkimų į valdžią atėjus naujai permainų koalicijai žadamos didelės permainos. Permainos ne gerinant mūsų, Lietuvos žmonių, gyvenimą, bet jas bloginant (apie tai rašėme praėjusį penktadienį). Gal kai kuriems pensininkams nelabai didelių nuostolių pridarys iš pensijos per padidėjusį PVM į valstybės iždą kas mėnesį atiduodamas penktadalis pensijos ar atlyginimo. Bet spaudos ir ypač vadinamųjų mažųjų laikraščių, o ypač „XXI amžiaus“ ir „Kregždutės“ laukia blogesni laikai – per mokesčių struktūros pakeitimą redakcijos patirs keleto dešimčių tūkstančių litų nuostolį, o tai joms bus pražūtinga.


Mirė Telšių vyskupas emeritas

A†A vyskupas Antanas Vaičius
(1926 – 1950 – 1982 – 2008)

Vyskupas Antanas Vaičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Lapkričio 25 dieną, antradienį, ligoninėje mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius.

Antanas Vaičius gimė 1926 m. balandžio 5 dieną Šačių parapijos Geidučių kaime (Skuodo r.) tradicijas išlaikiusioje ūkininkų šeimoje, kurioje dar augo keturios seserys ir brolis. 1934-1938 metais mokėsi už kelių kilometrų  buvusioje Šačių pradžios mokykloje, o 5-6 skyrių lankė Mosėdžio pradžios mokykloje. 1940-1943 metais mokėsi Skuodo gimnazijoje. Nors vaikystėje svajojo būti Lietuvos kariuomenės karininku, tačiau kai tik galėjo, 1943 metais išvyko studijuoti į Telšių kunigų seminariją. Sovietų valdžiai 1946 metais ją uždarius, persikėlė į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Vyskupo Kazimiero Paltaroko kunigu įšventintas 1950 m. rugsėjo 24 dieną.


Paminėjo 90-ąsias Perlojos respublikos metines 

Šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos
ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje,
minint Perlojos respublikos
90-ąsias metinės

PERLOJA. Paminėta reikšminga ne tik Dzūkijai, bet ir visai Lietuvai data – 90-osios Perlojos respublikos metinės. Iškilmingame renginyje nuskambėjo salvės už Lietuvą, Perloją ir žuvusius už Lietuvos laisvę.

Šventinis renginys prasidėjo neseniai atnaujintame Perlojos kraštotyros muziejuje, kuriame atidaryta Perlojos istorinę praeitį liudijanti fotografijų ir istorinių dokumentų ekspozicija. Šią istorinę medžiagą po kruopelę surinko šviesaus atminimo mokytojas Antanas Volungėnas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija