Atnaujintas 2008 m. lapkričio 28 d.
Nr. 90
(1683)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

„Būkite žemės druska ir pasaulio šviesa“

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Per Lietuvą nuvilnijo jubiliejiniai Lietuvių katalikių moterų sąjungos (LKMS) renginiai. Vienas paskutiniųjų įvyko lapkričio 8 dieną Šiauliuose. Čia buvo ne tik paminėtas LKMS šimtmetis, bet ir prisiminta  Šiaulių katalikių moterų Šv. Elžbietos draugijos 80-ties metų sukaktis.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedroje. Šv. Mišių aukai vadovavęs ir pamokslą pasakęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis taip apibūdino lietuvę katalikę moterį: tai darbščios rankos, mylinti ir pasiaukojanti širdis, troškimas tarnauti artimui, noras daryti gera. „Būkite žemės druska ir pasaulio šviesa“, – linkėjo vyskupas. Po šv. Mišių buvo pašventinta atnaujinta Šiaulių katalikių moterų Šv. Elžbietos draugijos vėliava.


Paminėtos Telšių vyskupo 62-osios nukankinimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

Lapkričio 18 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos kunigų mėnesinis formacijos susirinkimas. Susirinkimo pradžioje Telšių vyskupas susirinkusiems kunigams priminė, jog lapkričio 18-oji yra Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus nukankinimo diena. Prieš 62 metus, t. y. 1946 metų lapkričio 18 dieną, Vilniuje, KGB rūsiuose kalėjęs vyskupas buvo nužudytas. Neseniai pradėta jo beatifikacijos byla, visoje vyskupijoje nuolat meldžiamasi, kad vyskupas kankinys būtų iškeltas į altorių garbę. Susirinkusieji kunigai klausėsi išsamios konferencijos „Apaštalo Pauliaus keliais“, kurią nuotraukomis ir skaidrėmis iliustruodamas vedė šiuo metu Romoje teologiją studijuojantis kun. Viktoras Daujotis. Kunigas dalinosi savo įspūdžiais iš kelionės apaštalo Pauliaus keliais. Prisimenant, kad šie metai yra paskelbti apaštalo Pauliaus, konferencijos metu buvo kalbama apie galimybes skelbti Evangeliją šių dienų pasaulyje, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną šeimą ir paliestų kiekvieno žmogaus širdį.


Knyga priartins prie Evangelijos

Lapkričio 15 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio vienuolyno salėje buvo pristatyta dr. Onos Norušytės-Janušauskienės-Januševičienės knyga „Gyvenimas su darbu ir malda“. Ši knyga – pirmosios Lietuvos sociologės, Katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ pirmininkės užrašai ir kasdieninio gyvenimo pavyzdžiai bei metodinė medžiaga mamoms, kaip katalikiškai auklėti vaiką.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija