Atnaujintas 2009 m. sausio 16 d.
Nr. 5
(1697)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Turėkime drąsos
mylėti Tėvynę

Lietuvos Sąjūdžio
taryba svarstė

Vyrauja aktyvaus
darbo nuotaika

Kalba prie laužo
Nepriklausomybės
aikštėje
sausio 12 dieną

Gana tylėti!
Priešai žudo Lietuvą

Aukokime  Lietuvai

Kas suinteresuotas
teismų ir teisėjų
nepriklausomumu –
valdžia ar piliečiai? 

Apmąstymai
šventėms pasibaigus

Pakylėti
Lietuvos vėliavos
dienos šventimą

Raudotojams

Skatina skaityti
Šventąjį Raštą
ir katalikišką spaudą

Popiežius pabrėžia kūdikių krikšto ir tėvų atsakomybės ryšį

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI Siksto
koplyčioje pakrikštijo 13 naujagimių

Dangaus vartų atidarymas

Meksikoje vykstančio 6-ojo Pasaulinio šeimų susitikimo „Šeima – humaniškų ir krikščioniškų vertybių ugdytoja“ kontekste reikėtų priminti popiežiaus Benedikto XVI mintis, išsakytas šv. Mišių homilijoje, kai jis suteikė Krikšto sakramentą trylikai naujagimių. Sekant Dievo tarno Jono Pauliaus II pradėta tradicija, šios apeigos sausio 11-os sekmadienį, kai Bažnyčia liturgijoje minėjo Jėzaus krikštą Jordano upėje, vyko Vatikano apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje, Mikelandželo freskų aplinkoje. Iškilmėje, dalyvaujant krikštinamųjų motinoms, tėvams, krikšto tėvams, seneliams ir kitiems artimiesiems, buvo sukurta nuostabi atmosfera.


Svarbi terpė krikščioniškų  vertybių ugdymui

Mindaugas BUIKA

Darni šeima – tvirtos visuomenės pamatas

Sekimas Šventosios Šeimos pavyzdžiu

Laukiant Meksikoje vykstančio 6-ojo Pasaulinio šeimų susitikimo, būsimojo šeštadienio vakaro Maldos budėjimo ir sekmadienio pagrindinių šv. Mišių, kurios, dalyvaujant milijonui piligrimų, bus aukojamos Gvadelupės Dievo Motinos šventovėje, prisiminkime popiežiaus Benedikto XVI išsakytas mintis, skirtas šeimai, praėjusiame kalėdiniame laikotarpyje. Pirmąjį sekmadienį po Kalėdų, kuris Bažnyčios liturgijoje yra dedikuojamas Nazareto Šventajai Šeimai, susitikęs su maldininkais šv. Petro aikštėje, jis aiškino, kad šeimos gyvenime atsiskleidžia paties Dievo esmė – meilė.


Specialiai „XXI amžiui“

Kryžnešių kelionė iš Lurdo į Šiluvą

Kun. Kazimieras AMBRASAS, SJ

Lietuviai maldininkai keliauja
pro vėjo malūnus

Nuo gegužės 11 iki rugsėjo 8 dienos grupė Lietuvos maldininkų iš Lurdo per kelias Europos šalis nešė 60 kg kryžių. Tęsiame šios kelionės dvasinio vadovo kun. Kazimiero Ambraso, SJ, dienoraštį – kelionės įspūdžius, kuriuos kunigas pasakoja iš Vokietijos.


Permainų koalicijos raktai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Praėjusią savaitę Seimo valdyba ėmėsi naikinti apribojimus žurnalistams. Naikinamos taip vadinamos kvotos, kai į Seimą galėjo patekti vos keli vieno leidinio žurnalistai. Be to, Seimo valdyba nusprendė, kad ir žurnalistei R. Grinevičiūtei gali būti išduotas leidimas įeiti į Seimą. Sausio 14 dieną Seimo valdyba, atsižvelgdama į dabartinę finansinę padėtį, gerokai sumažino lėšas komandiruotėms. 2008 metais komandiruočių reikmėms buvo skirta 3, 4 milijono litų. Ši suma šiems metams sumažinta perpus, iki 1,7 milijono litų. Permainų koalicijoje, po skubotų kai kurių veikėjų inicijuotų sprendimų, I. Degutienės ir kitų politikų iniciatyva atstatoma normali demokratinė tvarka, priimami pasverti sprendimai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija