Atnaujintas 2009 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1700)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

K. Barėno literatūrinės premijos laureatė

K. Barėno literatūrinės premijos
laureatė Laura Sintija Černiauskaitė,
kairėje – Lietuvos rašytojų sąjungos
pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė

Sausio 12-ąją, rašytojo K. Barėno gimimo (pagal naująjį kalendorių) dieną, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje rašytojai Laurai Sintijai Černiauskaitei įteikta Kazimiero Barėno literatūrinė premija. Tokį įvertinimą vilnietė kaip geriausia jaunoji prozos kūrinio autorė per pastaruosius dvejus metus pelnė už romaną „Benedikto slenksčiai“.  Apdovanojimą įteikė bibliotekos direktorė Rita Maselytė.

Premijos įteikimo ceremonijoje kalbėjo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė, Vilniaus universiteto doc. dr. Regimantas Tamošaitis, panevėžietė romanistė Liuda Jonušienė.

Žurnalistas K. Barėnas daug metų gyveno Anglijoje, bet nepriėmė šios šalies pilietybės. Jo asmeninė biblioteka ir rankraščiai yra pargabenti į Lietuvą ir saugomi G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje. Iškilmėse dalyvavo K. Barėno artimieji ir giminės, Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius, Kristaus Karaliaus Katedros altaristas kan. Vytautas Masys, Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, miesto bendruomenės nariai.

Bronius VERTELKA

Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija