Atnaujintas 2009 m. vasario 11 d.
Nr. 12
(1704)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Kultūros ministerija
neturi kultūros
strategijos

Patriotizmas:
ką mes mylime?

Civilizacija
ar kultūra?

Spalvų ir minties
vienovė

Sušvitęs tarsi
meteoras

Bažnyčia dalyvaus Astronomijos metų minėjime

Mindaugas BUIKA

Žymusis astronomas
Galileo Galilėjus (1564–1642)

Kristaus apsireiškimas – kosmologinė revoliucija

Sunkiu ekonominės krizės metu darosi vis sunkiau pakelti akis į dangų, nes daugiau susitelkiama į žemiškuosius rūpesčius. Prieš 400 metų žymusis italų astronomas Galileo Galilėjus pirmą kartą panaudojo teleskopą astronominiams stebėjimams. Jungtinių Tautų Organizacija 2009 metus paskelbė Tarptautiniais astronomijos metais, o Bažnyčia aktyviai įsijungė į jų celebravimą, nes iškeliant neabejotiną astronomijos mokslo indėlį kultūros ir visuomenės pažangai yra svarbu priminti glaudų dangaus stebėjimo ir religijos ryšį. Iš tikrųjų domėdamasis kosmine erdve, planetų judėjimu, dangaus kūnų tvarka žmogus ieškojo atsakymų į svarbiausius klausimus, aukštesnės išminties, stiprino savo tikėjimą.


Dekano dovana kultūros ministrui – Šventasis Raštas

Vytautas BAGDONAS

Anykščių Šv. evangelisto Mato bažnyčioje
(iš kairės): parapijos klebonas
kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas,
rajono vicemeras Donatas Krikštaponis,
ministras Remigijus Vilkaitis.
Toliau – Kultūros ministro patarėja
Daiva Siurblytė-Juškienė,
anykštėnas Seimo narys Antanas Baura
ir viceministras Donatas Valančiauskas

Vasario 6-osios popietę Anykščiuose lankėsi Lietuvos Respublikos kultūros ministras Remigijus Vilkaitis su viceministru Donatu Valančiausku ir patarėjais Daiva Siurblyte-Juškiene bei Liudu Šukiu. Toks Kultūros ministerijos komandos „desantas“ į Anykščius organizuotas Seimo nario Antano Bauros, Anykščių rajono savivaldybės ir, žinoma, paties ministro iniciatyva.


Australijoje – didžiausias jos istorijoje gaisras

Per vienus didžiausių krūmynų gaisrų
Australijoje – neregėtos netektys

Australijoje per vienus didžiausių krūmynų gaisrų, kokius tik yra matęs šis žemynas, žuvo apie 140 žmonių ir sudegė ištisi miesteliai, o tūkstančiai gyventojų bėgo nuo ugnies šėlsmo, kurį premjeras Kevinas Radas sekmadienį palygino su pragaru.

Tūkstančiai žmonių susirinko bendruomenių salėse, mokyklose ir kitose laikinose prieglaudose, o kariai ir ugniagesiai stengiasi suvaldyti didžiulius gaisrus. Tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Svarbiausia gaisrų priežastis – karštis ir pietų vėjas.


Netekome poeto Kazio Bradūno

Vasario 9-ąją mirė poetas Kazys Bradūnas. Šiandien, trečiadienį, jam būtų sukakę 92-eji. K. Bradūnas, siejamas su žemininkų-lankininkų karta, yra išleidęs beveik dvi dešimtis poezijos rinkinių, kritikos darbų. 1992-aisiais jam įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

K. Bradūnas gimė 1917 m. vasario 11 dieną Kiršuose (Vilkaviškio r., Alvito vlsč.), studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1944 metais pasitraukė iš Lietuvos, 1949 metais išvyko į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Dirbo įvairius darbus, vėliau redagavo „Literatūros lankus“, „Aidus“, „Draugo“ kultūrinį priedą. Vienas aktyviųjų išeivijos kultūrininkų, knygų sudarytojų, redaktorių. Redagavo V. Mačernio „Poeziją“ (1961), kritikos knygą „Lietuvių literatūra svetur, 1945–1967“ (1968). K. Bradūnas – vienas iš „Lietuvių egzodo literatūros 1940–1990“ (1992) sudarytojų ir redaktorių. 1995 metais kartu su žmona Kazimiera grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje.


Pilietiškumo gairės

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Valdančioji koalicija pritarė Vyriausybės siūlymams, kaip taisyti mokesčių įstatymų klaidas. Šie įstatymai pirmiausia liečia smulkųjį ir vidutinį verslą. Naktinių darbų vaisiai pasirodė kartūs, o garsiųjų patarėjų ir analitikų patarimai nelabai vykę. Tai pripažįsta ir valdančiajai koalicijai priklausantys Seimo nariai. Dalis įstatymų jau ištaisyta, dalis dar nagrinėjama.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija