Atnaujintas 2009 m. vasario 20 d.
Nr. 15
(1707)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Gavėnios pasninko
dvasinė prasmė

JAV katalikų
solidarumas
pokomunistinių
šalių Bažnyčiai

Įšventinti septyni kunigai

Klierikas Jonas Naujokaitis

Įšventinti kunigai (iš kairės):
Fransišek Jusiel, Rimas Kalmatavičius,
Kęstutis Palikša, Nerijus Grigaliūnas,
Renald Kučko, Andžėjus Ryšardas Jasinskas
ir Darius Marcinkevičius su vyskupu Juozu
Tunaičiu ir kardinolu Audriu Juozu Bačkiu
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo
Arkikatedros Bazilikos Šv. Kazimiero
koplyčioje

Vasario 7 dieną, praėjus dviem dienoms po Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos 20 metų atšventinimo minėjimo, joje buvo įšventinti septyni kunigai: Fransišek Jusiel, Nerijus Grigaliūnas, Andžėjus Ryšardas Jasinskas, Rimas Kalmatavičius, Renald Kučko, Kęstutis Palikša ir Darius Marcinkevičius.

Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Juozas Tunaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretoriaus mons. Gintaras Grušas, kancleris kun. Robertas Šalaševičius, Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, taip pat apie 70 kunigų. Arkikatedroje meldėsi neopresbiterių tėveliai, giminės, artimieji, seminarijos bendruomenė, seselės vienuolės, gausus būrys tikinčiųjų.


Atgimę vargonai tinkami koncertinei veiklai

Rimantas KLEVEČKA

Prie atgimusių vargonų gieda
Kauno Valstybinis choras,
diriguoja prof. Petras Bingelis

Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kauno mieste buvo gausus  prasmingų kultūrinių bei meno renginių. Vienas jų ypač svarbus miesto muzikiniam gyvenimui. Vasario 13 dieną vargonų 70-mečiui bei jų restauracijos pabaigai, taip pat Vasario 16-osios proga Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui pašventinus instrumentą, sugaudė restauruotieji bažnyčios vargonai. Šį instrumentą 1939 metais įrengė garsi Vokietijos vargonų dirbtuvė  „E. F. Walker“. Šie unikalūs elektropneumatiniai vargonai – vieni  iš keturių „E. F. Walker“ įmonės Lietuvoje pastatytų instrumentų. Anot vargonų restauratoriaus  Rimanto Gučo, šie vargonai yra unikalaus skambesio, turintys savo „aromatą“.


Ar profesinė sąjunga sugebės apginti iš saugos tarnybos atleistą darbuotoją?

Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų
profesinės sąjungos pirmininkas
Aleksandras Posochovas (kairėje)
ir Vilniaus regiono vadovas
Pavelas Voronovičius
Autoriaus nuotrauka

Prieš dvi savaites „XXI amžiuje“ buvo paskelbtas interviu su Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos atstovu Rytų Europai Sergejumi Glovacku. Interviu neliko nepastebėtas. Netrukus sulaukėme pasiūlymo susitikti su Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos (LPSDPS) pirmininku Aleksandru Posochovu. Šios organizacijos lyderis mus informavo apie problemas, su kuriomis susiduria būtent jo vadovaujama organizacija. Pokalbyje taip pat dalyvavo LPSDPS narys Pavelas Voronovičius, kurį šių metų sausio pabaigoje atleido iš darbo privačioje saugos tarnyboje „Group 4 Securicor“ („G4S“). LPSDPS pirmininkas A. Posochovas įsitikinęs, jog šis atleidimas neteisėtas. Esama rimtų įtarimų, jog saugos tarnybos „G4S“ (buvusi „Falck Security“) vadovybė keršijo P. Voronovičiui už tai, kad šis – aktyvus profsąjungos narys. Pašnekovus kalbino „XXI amžiaus“  korespondentas Gintaras VISOCKAS.


39-eri kunigystės metai Utenoje

A†A kun. Juozas Bagdonas

(1914 01 02 – 1941 01 26 – 2009 02 06)

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kun. Juozas Bagdonas su rašinio
autore minėdamas 90-metį

Vasario 9 dieną, pirmadienį, Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje buvo palaidotas kun. Juozas Bagdonas – jau 22-as kunigas, palaidotas Utenoje...

 „XXI amžiuje“ (2004 01 02, Nr. 1) buvo išspausdintas straipsnis „Išpildęs motinos svajonę. Kunigui Juozui Bagdonui – 90“, kuriam faktus autorei pateikė jubiliatas. Dabar tenka kalbėti apie netektį: 39 metus iš 67 kunigystės metų atidavęs Utenai, kunigas J. Bagdonas, prieš mėnesį Utenos „Carito“ senelių globos namuose sulaukęs 95-ojo gimtadienio, vasario 6 dieną buvo pašauktas į amžinybę.


Įsimintinas Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 16-osios minėjimas
Šv. Antano Paduviečio
parapijos salėje

Vasario 16-ąją, kuri lyg tyčia buvo apsiniaukusi ir darganota, mes, jauni vietos parapijiečiai, susirinkome į naująją Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos salę (ji dar nebaigta įrengta, bet užtat papuošta) paminėti Lietuvos šventės. Kiekvienas atėjo čia norėdamas daugiau sužinoti apie tėvynės praeitį, prisiminti kiekvienam lietuviui svarbių ir mielų dainų žodžius ir melodijas, išgirsti apie skaudžius ir džiaugsmingus Lietuvos istorijos įvykius iš mačiusių žmonių lūpų.


Laumžirgių imperijos krachas

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Vasario 12 dieną Vilniaus taryba nuvertė merą Juozą Imbrasą. Nauju meru išrinktas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas Vilius Navickas. Tad vos porą metų prabuvusi Vilniaus tarybos valdančioji koalicija, kurioje pirmuoju smuiku griežė „Tvarkos ir teisingumo“ partijos atstovai, diriguojami Rolando Pakso ir Audriaus Butkevičiaus, žlugo. Nors pažadai buvo žarstomi, deja, reali padėtis liudijo ką kita – „tvarkiečiai“ įsivėlė į korupcijos skandalus, 2008 metų pavasarį įtarimai pareikšti ir buvusiam vicemerui E. Lementauskui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija