Atnaujintas 2009 m. kovo 18 d.
Nr. 22
(1714)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Jei neturėsime
meilės ir tikėjimo,
būsime niekas

Pasilikome gyvenimo
paviršiuje

Kauniečiai dainavo
dzūkams

Įvertinimas

Prisiminta
Sąjūdžio spauda

Vienybei reikia sutarimo ir pakantumo

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikinasi
su Izraelio vyriausiojo rabinato
delegacijos vadovu Šyru Jašuvu Koenu.
Viduryje – Popiežiškosios santykių
su žydais komisijos vadovas
kardinolas Valteris Kasperis

Vatikano ir žydų santykių krizė išspręsta

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su žydų atstovais galutinai pabaigė nesutarimus, kilusius dėl tarptautinės-antireliginės žiniasklaidos išprovokuoto skandalo, susijusio su Šv. Pijaus X draugijos vyskupo Ričardo Viljamsono viešai išsakytomis abejonėmis dėl Holokausto. Po kovo 12 dieną įvykusio susitikimo Izraelio vyriausiojo rabinato delegacijai vadovavęs Haifos vyriausias rabinas Šyras Jašuvas Koenas pasakė, kad tai „nebuvo tik dar vienas susitikimas“. Šis susitikimas ypatingas tuo, kad „žymi krizės pabaigą. Mes negalėjome tikėtis šiltesnio priėmimo“.


Čečėnų bylos atgarsiai Suomijoje

Tarp Rusijos ir Lietuvos saugumo tarnybų galimi slapti susitarimai

Gintaras VISOCKAS

Šiame straipsnyje išsamiai pasakojama,
kaip Denis Volovskij tapo našlaičiu,
kaip atsidūrė Lietuvoje ir kaip Lietuvos
specialiosios tarnybos jį vertė meluoti

Su čečėnų Chadižat ir Maliko Gatajevų augintiniu Deniu Volovskiu į Suomijos sostinę Helsinkį atvykome kovo 10-ąją. Kovo 11-ąją buvo surengtos dvi spaudos konferencijos: 12 valandą Helsinkio centre susitikome su pagrindinių Suomijos žiniasklaidos priemonių atstovais, o 18 valandą Helsinkio bibliotekoje įvyko susitikimas su suomiais, kurie ne vienerius metus finansiškai rėmė šiuo metu Kaune areštuotų sutuoktinių Gatajevų šeimą.


Patys muša, patys rėkia

Vytautas Visockas

Sintautų pagrindinėje mokykloje
pagerbta mokytoja Marija
Puodžiukaitienė (ketvirta iš dešinės),
su Vidmantu Staniuliu išleidusi
knygą apie mokyklą „Muziejus.
Kultūros vertybės. Žmogus“

Teko dalyvauti Kauno „Aušros“ gimnazijos ir Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos šventėse, skirtose Vasario 16-ajai. Himnas, tautiškos giesmės, patriotiškos dainos ir kalbos apie Jono Basanavičiaus „Aušrą“, Vinco Kudirkos „Varpą“, apie prieš 60 metų Lietuvos partizanų Minaičiuose pasirašytą istorinį dokumentą. Abiejose mokyklose panaši lietuviška, tautiška aplinka, švaru, tvarkinga, moksleiviai mandagūs, turtingi mokyklų muziejai... Aktorius Tomas Vaisieta žymiausių poetų ir rašytojų tekstais pasakoja apie Mindaugo, Vytauto laikų Lietuvos „bedievišką ir dievišką“ istorinę praeitį, skatina ja didžiuotis, nepaniekinti ir nepalikti tėvynės.


Lietuvos Vietinės rinktinės iškilmės

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Vietinės rinktinės karių
pagerbimo iškilmėse

Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos 65-ųjų metinių iškilmingas minėjimas vyko paskutinę vasario mėnesio dieną, šeštadienį, Kauno karininkų ramovės didžiojoje salėje. Ankstų rytą Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šv. Mišias už VR karius, žuvusius kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, tremtyje ir lageriuose, aukojo rektorius, kariuomenės kapelionas kun. Tomas Karklys ir VR karių kapelionas kun. Romualdas Šalčiūnas. Prie altoriaus su vėliavomis išsirikiavo žilagalviai legendinės VR kariai. Po šv. Mišių VR kariai darnia kolona nužygiavo į Karininkų ramovę. Pagerbti VR karius atvyko Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, vicemeras Stanislovas Buškevičius, Karinių oro pajėgų (KOP) vadas brigados generolas Artūras Leita, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas dim. plk. Jonas Čeponis, LLKS Štabo viršininkas dim. mjr. Vytautas Balsys, LVRK Sąjungos atkūrimo iniciatorius dim. plk. ltn. Petras Narinkevičius, Lietuvos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Arimantas Dumčius ir daug kitų garbių svečių ir veteranų.


Politikos paribiai

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Į prezidento rinkimų startą stojo 14 pretendentų, kuriuos jau užregistravo Vyriausioji rinkimų komisija. Paskutiniuoju užregistruotas buvęs Seimo narys, Pilietinės demokratijos partijos lyderis Algimantas Matulevičius. Ketvirtadienį ir penktadienį VRK užregistravo Darbo partijos iškeltą Seimo narę Loretą Graužinienę, Lenkų sąjungos lyderį Voldemarą Tomaševskį ir save iškėlusį kandidatą Zigmą Vaišvilą. Atsisakyta registruoti „Ūkio banko“ savininką Vladimirą Romanovą, nes jis neatitiko vieno iš pagrindinių kriterijų – V. Romanovas yra gimęs Tverėje, tad nėra Lietuvos pilietis pagal kilmę. Dėl prezidento posto rimtai ketina kautis dabartinis Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, tačiau staigiai krentant jo populiarumui maža šansų, kad jis pateks į antrąjį rinkimų turą. Tad realiausiais pretendentais į prezidento postą galime laikyti eurokomisarę Dalią Grybauskaitę, naująjį socialdemokratų partijos lyderį Algirdą Butkevičių ir ,,Tvarkos ir teisingumo“ partijos atstovą Valentiną Mazuronį.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija