Atnaujintas 2009 m. kovo 20 d.
Nr. 23
(1715)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Naujas apaštališkasis nuncijus – italas

Naujasis apaštališkasis nuncijus
Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi

Po 69 metų pertraukos į Lietuvą sugražintas apaštališkasis nuncijus italas. Popiežius Benediktas XVI šeštadienį naujuoju apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje paskyrė titulinį Atelos arkivyskupą Luigi Bonazzi. 61 metus einantis Bažnyčios diplomatas yra kilęs iš Šiaurės Italijos Bergamo provincijos Gazzaniga miestelio. Jis atvyksta į Vilnių iš Kubos sostinės Havanos, kur atstovavo Šventajam Tėvui pastaruosius 5-erius metus.

Luigi Bonazzi arkivyskupu nominavo popiežius Jonas Paulius II 1999 metų birželio 19 dieną ir konsekravo tuometinis Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano tų pačių metų rugpjūčio 26 dieną. Pirmiausia arkivyskupas Luigi Bonazzi vadovavo Apaštališkajai nunciatūrai Haityje.

Naujasis nuncijus pakeičia apaštališkojo nuncijaus pareigas Lietuvoje daugiau nei septynerius metus ėjusį arkivyskupą Peterį Stefaną Zurbriggeną, kurį popiežius Benediktas XVI sausio 14 dieną paskyrė savo atstovu Austrijoje.

Arkivyskupas Luigi Bonazzi bus ketvirtas Vilniuje reziduojantis apaštališkasis nuncijus nuo tada, kai Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika 1991 metais atkūrė Sovietų okupacijos sustabdytus dvišalius santykius. Santykiai buvo sustabdyti 1940 metais, kai Lietuvą okupavusi sovietų valdžia nutraukė Lietuvos Respublikos konkordatą su Šventuoju Sostu ir įsakė tuometiniam popiežiaus atstovui, italui arkivyskupui Luigi Centoz per dvi dienas apleisti nunciatūrą, anuomet buvusią Kaune, ir per du mėnesius išvykti iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

Pirmieji keturi Popiežių atstovai Lietuvos Respublikoje 1922–1940 metais buvo italai: arkivyskupai Antonio Zecchini, Lorenzo Schioppa, Riccardo Bartoloni ir jau minėtasis Luigi Centoz. Per pastaruosius 18 metų Lietuvoje Šventajam Sostui atstovavo apaštališkieji nuncijai arkivyskupai Justo Mullor Garcia (ispanas), Erwin Josef Ender (vokietis) ir Peter Stephan Zurbriggen (šveicaras).

Naujasis Šventojo Tėvo Benedikto XVI atstovas Vilniuje italas arkivyskupas Luigi Bonazzi šeštadienį kartu buvo paskirtas ir apaštališkuoju nuncijumi Estijoje.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija