Atnaujintas 2009 m. kovo 25 d.
Nr. 24
(1716)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Nacionalinio 
nesaugumo 
parametrai

Didelis pliumpt

Jie neturi blogų
mokinių

Dėl Gender Loops
programos

Paroda „Kelias
į laisvę“

Mokinių pagarba
Trispalvei

Parodoje – Dzūkijos
istorijos puslapiai

Kelrode žvaigžde
buvo Lietuva

Ar mes nesergame
aleksija

Oratorija tarp
alyvmedžių

Afrikai – krikščioniška viltis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI dėkojo
Kamerūno prezidentui Poliui Bija
už dialogą su Katalikų Bažnyčia

Perspėjimas dėl kultūrinio smurto pavojaus

Popiežius Benediktas XVI savo ką tik pasibaigusioje apaštalinėje kelionėje po Kamerūną ir Angolą pabrėžė, kad buvo atvykęs ne kaip politinis, bet kaip religinis lyderis, kaip ganytojas, kurio pirmutinis tikslas yra „sustiprinti brolius ir seseris tikėjime“. Iškilmingai sutiktas tiek valstybių vadovų, tiek gausių gyventojų minių Popiežius nevengė kelti ir aktualių socialinių klausimų, kurie rūpi Juodojo kontinento žmonėms. Tai ir suprantama, nes krikščioniškasis mokymas „visuomet neša viltį“ visose gyvenimo srityse.


Skatinamas tarpreliginis dialogas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI ragino
musulmonus atskleisti didįjį
žmogaus proto potencialą

Krikščionių ir musulmonų veikimas Afrikoje

Per praėjusį vizitą popiežiaus Benedikto XVI įvykęs nuoširdus susitikimas su Kamerūno musulmonų atstovais yra ypač svarbus tarpreliginiam dialogui. Tuo metu, kai krikščionių misionieriai siekia evangelizuoti Afrikos gyventojus, islamas vykdo ekspansiją į Juodąjį kontinentą, jame išsikovodamas vis stipresnes pozicijas. (Arabų gyvenamoje Afrikos šiaurėje musulmonai sudaro daugumą, bet jų gausėja ir į pietus nuo Sacharos.) Taigi, Afrika, galima sakyti, tapo dviejų didžiųjų religijų „varžybų“ ir santykių išbandymo erdve.


Įamžintas Lietuvos kario žygdarbis

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kario savanorio Prano Eimučio
minėjimo dalyviai S. Daukanto
gatvėje prie memorialinės lentos.
Po ja – plk. Davidas Milneris
ir JAV ambasados darbutoja
Rona Rathod

Kovo 18 dieną sukako 90 metų, kai Lietuvos karys savanoris Pranas Eimutis Kaune apgynė „Metropolio“ viešbutyje apsistojusią  iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusią santarvės misiją. Tą dieną prie viešbučio durų budėjo savanoris Pranas Eimutis. Apie 15 valandą prie „Metropolio“ viešbučio susirinko apie keliasdešimt vokiečių kareivių. Netrukus prie viešbučio privažiavo vokiečių automobilis, iš kurio iššoko feldfebelis ir puolė prie durų. Sukryžiavę šautuvus sargybiniai užtvėrė vokiečiams kelią. Vokietis išsitraukė revolverį ir du kartus šovė į P. Eimučio krūtinę ir nukovė jį vietoje. Netrukus į įvykio vietą atbėgo keliasdešimt lietuvių karių ir išblaškė kelis šimtus susirinkusių vokiečių. Pravyti vokiečiai nubėgo į savo kareivines, apsiginklavo ir ruošėsi pulti mūsų komendantūrą, norėdami išlaisvinti areštuotus P. Eimučio žudikus. P. Eimučio auka išgelbėjo Lietuvą nuo tarptautinio skandalo, nes vokiečiai planavo atentato aktą prieš Amerikos komisiją, tačiau tam buvo užkirstas kelias.


Knyga apie gyvuosius Dzūkijos amatus pristatyta „gyvai“

Rūta AVERKIENĖ

Kalba knygoje spausdinamų nuotraukų
autorius Algimantas Černiauskas

Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos išleista knyga „Gyvieji amatai Dzūkijos nacionaliniame parke“. Knygos pristatymo vakare dainavo Margionių kaimo moterys, vaikai demonstravo senuosius amatus – pynė ir liejo žvakes. Parko direktorius Eimutis Gudelevičius priminė, kad kovo 4-oji senovėje buvo švenčiama kaip Kovarnio diena – pavasario šventė. Vėliau, atėjus krikščionybei, šv. Kazimiero dieną buvo pradėtos rengti Kaziuko mugės, kuriose žmonės parduodavo tai, ką per žiemą buvo sumeistravę, nuaudę, surišę, nupynę. O parko darbuotojų tikslas – perimti iš senųjų meistrų ir įamžinti tai, kas pamažu iškeliauja į nebūtį. Parko darbuotojas Henrikas Gudavičius knygos įžangoje rašo, kad tai „knyga apie senuosius Dainavos krašto amatus, apie meistrus ir amatininkus, kurie dalijasi su mumis ir gerumu, ir įgūdžiais. Labai svarbu, kad nebūtų užmiršta turtinga dzūkų patirtis, tas sugebėjimas ir noras viską pasidaryti pačiam... Jei nebus kaimo žmogaus – prapuls šaltinių kalba, nutols ir piliakalnių bylojimai. Nutols toji apdainuota „lino kančia“ ir geltono rugio šiaudo gyvybinga šviesa...“


Istoriniame pastate – Merkinės biblioteka

Rūta AVERKIENĖ

Dailininkė Sofija Vainilaitienė (centre)
ir kiti svečiai
bibliotekos įkurtuvių iškilmėse

Istoriniame pastate, kuriame įsikūręs Merkinės V. Krėvės gimnazijos bendrabutis, atidaryta Merkinės miestelio biblioteka.

Bibliotekos darbuotojos Marytė Mickevičienė ir Virginija Plutiliavičienė džiaugiasi, kad atnaujintose, erdvesnėse ir jaukesnėse ir, svarbiausia, šiltose patalpose pagerės sąlygos ir darbuotojams, ir skaitytojams. Miestelio biblioteka anksčiau buvo įsikūrusi Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centro pastate, tačiau dėl pastato remonto turėjo išsikelti.


Prie apskrito stalo sukvietė bibliotekininkai

Vytautas BAGDONAS

Seminare kalba Anykščių rajono
savivaldybės L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos direktorius
Romas Kutka

Kovo 4-ąją Anykščių rajono savivaldybės posėdžių salėje į diskusiją-seminarą „Seniūnija, biblioteka, bendruomenė: bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės“ susirinko rajono bibliotekų darbuotojai, bendruomenių vadovai, seniūnai. Renginyje dalyvavo rajono meras Sigutis Obelevičius, vicemeras Donatas Krikštaponis, mero patarėjai Sergejus Jovaiša, Virgilijus Aloyzas Milaknis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patumsis.


Šviesos diena

Vitalija KAZILIONYTĖ

Ala Dudajeva prie savo paveikslų.
Dešinėje – vertėja Jūratė Genytė
Zitos BALTRUŠIŪNIENĖS nuotrauka

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje lankėsi garbūs svečiai: žuvusio Čečėnijos Respublikos Ičkerijos prezidento Džocharo Dudajevo žmona Ala Dudajeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ambasadorė Lietuvoje Aminat Saijeva, čečėnų rašytojas Denis Muchamadas ir jį atlydėjęs visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija