2009 m. gegužės 29 d.
Nr. 42
(1734)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Konsekruota Gerojo Ganytojo bažnyčia

Konsekruota Gerojo Ganytojo
bažnyčia Kaune

DAINAVA. Gegužės 3 dieną, sekmadienį, čia konsekruota nauja bažnyčia. Šią Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčią per iškilmingas pamaldas konsekravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Gerojo Ganytojo bažnyčios pamatai buvo pašventinti 2004 metais, šventovė pastatyta daugiausia tikinčiųjų aukomis pagal architekto Algimanto Kančo projektą. Dešimties metų gyvavimo sukaktį pernai šventusi parapija iš pradžių sekmadienio šv. Mišių šventimui naudojosi Dainavos vidurinės mokyklos sale, 2001 metais buvo pašventinta naujai pastatyta koplyčia. Nuo pat parapijos įsteigimo jai vadovauja klebonas kun. Jonas Stankevičius.

Pašventinimo iškilmės buvo švenčiamos ypatingą kelių progų sekmadienį: parapija šventė Gerojo Ganytojo atlaidus, Evangelizacinę šventę, skiriamą Jubiliejiniams Evangelijos žinios metams arkivyskupijoje, bei naujosios bažnyčios konsekravimą. Sekmadienio iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, mons. Artūras Jagelavičius, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, miesto parapijų klebonai, kunigai, taip pat ir atvykę iš kitų Lietuvos vietų. Gausiai buvo susirinkę ir parapijos tikintieji bei svečiai.

„Kas su meile statoma, atlaikys visas negandas“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius per pamokslą dėkodamas parapijos tikintiesiems, kaip bitutėms kūrusiems savo bažnyčią, bei daug vargo ir jėgų jos statybai atidavusiam klebonui. Arkivyskupas priminė šiai parapijai suteiktą Gerojo Ganytojo titulą, įpareigojantį ypač atsakingai rūpintis bendru parapijos gėriu, skelbti Evangeliją jos nepažįstantiems savo broliams ir seserims šiame miesto mikrorajone. Motinos dienos proga ganytojas prisiminė motinas – būtent jų paskatinti vaikai neretai renkasi kilnius dvasinius pašaukimus. „Kviečiu, kad Gerojo Ganytojo parapija turėtų daug gerų šeimų, motinų, kad iš šios parapijos į Viešpaties vynuogyną ateitų daug gerų kunigų“, – linkėjo arkivyskupas, po pamokslo pašventinęs bažnyčią ir jos didįjį altorių, prie kurio vėliau buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija