Atnaujintas 2009 m. birželio 5 d.
Nr. 44
(1736)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Atgyja bažnyčia

Trio su maestro vargonininku
Aloyzu Meškausku atlieka giesmę

Medingėnai. Švč. Trejybės parapijos tikintieji prieš keletą metų, pradėjus bažnyčią aptarnauti iš Rietavo atvažiuojantiems kunigams – vikarui Vytautui Tamašauskui ir klebonui Egidijui Jurgelevičiui, dėl  kritiškos Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios būklės ėmėsi iniciatyvos atnaujinti bažnyčią. Tikinčiųjų lėšomis buvo nudažytas bažnyčios stogas, atlikti būtini remonto darbai ir nudažyta bažnyčia iš išorės.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Gyvoji parapija

Per Motinos dieną Bagotosios
Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

Bagotoji. Gegužės 3-iąją, Motinos dieną, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje šv. Mišiose dalyvavo ypač gausus būrys tikinčiųjų. Klebonas kun. Juozas Fakėjavas pamokslo metu paaiškino apie kunigystės pašaukimo svarbą, nes šis sekmadienis sutapo su Gerojo Ganytojo diena, taip pat visus su malda lūpose pakvietė pagarbiai ir šventai prisiminti savo motinas.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Vieną kleboną išlydėjo, kitą – sutiko

Priesaikos tekstą skaito
naujasis Šančių klebonas
kun. Virginijus Birjotas

ŠANČIAI. Gegužės 25 dienos pavakarę Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko parapijoje keturiolika metų klebonavusio kun. Virginijaus Veprausko, paskirto Karmėlavos klebonu, palydėtuvės, taip pat buvusio Rumšiškių klebono kun. Virginijaus Birjoto, paskirto klebonauti į šią parapiją, sutiktuvės. Į Šančių bažnyčią, nors buvo darbo diena, rinkosi parapijiečiai išlydėti buvusio klebono  ir sutikti naująjį. Šia proga dalyvauti šv. Mišių aukoje atvyko Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Petrašiūnų, Karmelitų, Šilainių klebonai kunigai Gintaras Vincentas Tamošauskas, OFM Cap., Renaldas Šumbrauskis, Emilis Jotkus, buvusio Šančių klebono brolis Gižų klebonas Remigijus Veprauskas ir šios parapijos vikaras Kęstutis Genys bei altaristas Izidorius Butkus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija