Atnaujintas 2009 m. birželio 5 d.
Nr. 44
(1736)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Sekminės – ne ritualas, bet išganymo įvykis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI jaunajam
maldininkui suteikia Komuniją
per Sekminių šv. Mišias

Privalu apsivalyti nuo dvasinių teršalų

Praėjusį sekmadienį vadovaudamas Sekminių iškilmei Šv. Petro bazilikoje popiežius Benediktas XVI homilijoje toliau plėtojo magisteriumą apie Šventąją Dvasią ir jos reikšmę Bažnyčios bei kiekvieno krikščionio gyvenimui. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad Sekminės, Šventosios Dvasios nužengimo celebravimas, iš visų liturginių švenčių „išsiskiria savo svarba, kadangi išreiškia realizavimą to, ką Kristus skelbė savo žemiškosios misijos tikslu“. Apaštalų Darbuose nurodoma, kad apaštalams „pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios (…)“ (Apd 2, 3–4). Šią „tikrąją ugnį“, visų malonių dalintoją Šventąją Dvasią, į žemę kaip „Dievo dovaną“ atnešė Jėzus Kristus „istorijoje didžiausiu meilės aktu: savo mirtimi ant kryžiaus“, – sakė Popiežius.


Popiežiaus paskatos Italijos episkopato nariams

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas dalyvauja
Italijos vyskupų konferencijos
plenarinėje sesijoje

Religinio švietimo prioriteto patvirtinimas

Pavasarį, užbaigiant atsakingo Velykų liturginio laikotarpio šventimą, įvairiose šalyse susirinkę nacionalinių episkopatų nariai svarstė aktualius vietinės ir visuotinės Bažnyčios gyvenimo klausimus, sudarinėjo pastoracinius planus ateičiai. Gegužės pabaigoje Romoje į savo 59-ąją generalinę asamblėją rinkosi ir Europoje didžiausia Italijos vyskupų konferencija, kuriai šiuo metu vadovauja pirmininkas Genujos arkivyskupas kardinolas Andželas Banjaskas. Susitikime, vykusiame Vatikano Sinodų salėje, dalyvavo ir popiežius Benediktas XVI, kuris gegužės 28 dieną keliems šimtams Italijos Bažnyčios hierarchų pasakė kalbą, sutelkdamas dėmesį į svarbiuosius ganytojiškos veiklos uždavinius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija