2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pirmieji seniūnaičiai

Vytautas Bagdonas

Iš kairės: Kurklių seniūnas Algimantas
Jurkus, ką tik išrinktas Kurklių II
seniūnaitijos seniūnaitis Leonas Leščius,
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius
ir rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Valentinas
Patumsis

Buvusi viršaitė, pedagogė
Elena Dedelienė tapo Kurklių
seniūnaitijos seniūnaite

Bendruomenės pirmininkė Janina
Mačiulaitienė bus ir Staškūniškio
seniūnaitijos seniūnaite

Vicemeras Donatas Krikštaponis
su Daujočių pradinės mokyklos
mokytoja Rita Palskiene, kuriai
patikėta burti bendruomenę

Pedagogė Nijolė Braukylienė
tapo Grikiapelių seniūnaitijos
seniūnaite
Autoriaus nuotraukos

Kunigiškių seniūnaitijos
seniūnaitė Alma Kuolienė

Būtėnų bendruomenės pirmininkė
ir seniūnaitė Domicelė Augutienė

Nuo gegužės 11-osios dienos prasidėjo Anykščių rajono mero Sigučio  Obelevičiaus ir jo vadovaujamos „komandos“ vizitai po rajono seniūnijas. Šiųmetinių išvykų, kurios tęsis iki liepos pabaigos, metu seniūnijų gyventojai taip pat turės progos pabendrauti su rajono meru ir kitais atsakingais savivaldybės darbuotojais, pateikti rūpimus klausimus, išsakyti savo nuomones. Tokių vizitų metu, be kita ko, bus lankomasi neseniai sudarytose seniūnaitijose, kuriose vyks seniūnų visuomeninių padėjėjų – seniūnaičių – rinkimai.

Pirmajam vizitui buvo pasirinkta Kurklių seniūnija. Tądien buvo išrinkti ir trys seniūnaičiai – pirmieji Anykščių rajone.

Kartu su meru į Kurklių kraštą vyko ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valentinas Patamsis, vėliau prie jų prisijungė ir savivaldybės administracijos direktorius Vilius Juodelis.

Susitikimus su visuomene Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus organizavo Kurkliuose, Kurklių II kaime ir Staškūniškyje.

Rajono meras  seniūnijos gyventojams kalbėjo apie Anykščių krašto reikalus, ekonominę situaciją, sunkmečio problemas. Pasak mero, nors visose gyvenimo srityse ir jaučiamas krizės poveikis, tačiau reikia žiūrėti į priekį, galvoti apie ateitį, nesustoti.

Kurkliečiai buvo pradžiuginti gera naujiena, kad miestelyje bus statomi vandens nugeležinimo įrenginiai ir jau šį rudenį miestelio gyventojai turės galimybę gerti švarų vandenį. Sunkmetį turėtų palengvinti įvairių programų įgyvendinimas, kurių  vykdymui iš ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių tikimasi gauti nemažai lėšų. Susitikimuose buvo pateikta nemažai įvairių klausimų, išsakyta pageidavimų, prašymų. Susitikimuose sodiečiai išsakė ir savo skaudulius dėl  girtuoklių, blogai auklėjamų vaikų, netinkamo paauglių elgesio, bedarbių, visai nenorinčių dirbti ir laukiančių pašalpų.

Kurklių seniūnaitija sudaryta iš 15 kaimų, šios seniūnaitijoje gyvena 489 gyventojai. Vadovauti seniūnaitijai buvo pasiūlytos dviejų veiklių moterų – Kurklių bendruomenės pirmininkės Julės Sabalienės ir kurklietės Elenos Dedelienės kandidatūros. Balsų dauguma lėmė, kad seniūnaite taptų Anykščių A. Baranausko vidurinėje mokykloje etikos mokytoja ir Kurklių vaikų darželio auklėtoja dirbanti Kurklių bendruomenės pirmininkės pavaduotoja Elena Dedelienė.

Kurklių II kaime seniūnaičio rinkimuose taip pat buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: laiškanešio Rimanto Avižos ir ūkininko Leono Leščiaus. Seniūnaičiu tapo L. Leščius. Susitikimo metu jis aktyviai dalyvavo diskusijose, išsakė dėmesio vertų pasiūlymų – akivaizdu, kad šios seniūnaitijos gyventojai neapsiriko.

Staškūniškio seniūnaitija sudaryta iš 23 kaimų, čia gyvena 287 gyventojai. Visuotiniame gyventojų susirinkime seniūnaite buvo išrinkta kaimo bendruomenės pirmininkė Janina Mačiulaitienė. Beje, staškūniškiečiams teko rinktis iš penkių pasiūlytų kandidačių.

Gegužės 25-ąją, pirmadienį, Būtėnų kaimo gyventojai rinkosi Pakštų sodyboje, kurioje gegužės mėnesiais organizuojamos pamaldos – „mojavos“. Būtėnų seniūnaitija jungia Būtėnų kaimą, Šaltinių, Vilkabrukių, Palaukiškių, I Kunigiškių  bei kitus aplinkinius kaimus. Seniūnaite vienbalsiai buvo išrinkta Būtėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Domicelė Augutienė, o vietiniai gyventojai pažadėjo jai padėti.

Kitų Kunigiškių, esančių jau kitoje Svėdasų seniūnijos pusėje, netoli garsiųjų Vaižganto gimtųjų Malaišių, gyventojai rinkosi į buvusią Kunigiškių pradžios mokyklą. Pirmadienį jie čia atėjo ne tiktai pabendrauti su rajono meru ir kitais atsakingais pareigūnais, bet ir išsirinkti seniūnaitį.  Sodiečiai patys pasiūlė tris kandidatūras: Almos Kuolienės, Broniaus Kovo, Jaroslavo Vetenkio. Balsų dauguma seniūnaite išrinkta į užtarnautą poilsį išėjusi pedagogė Alma Kuolienė. Kunigiškių seniūnaitijai dar priklauso kaimyniniai Malaišių, Gykių, Gudonių kaimai.

Daujočių gyventojai susirinko į Svėdasų J.Tumo-Vaižganto gimnazijos Pauriškių pradinio ugdymo skyriaus patalpas. Daujotiškiai nusprendė pirmiausia sudaryti iniciatyvinę grupę ir steigti kaimo bendruomenę. Steigiamajame susirinkime bendruomenės pirmininke iniciatyvinė grupė išrinko pedagogę Ritą Palskienę.

Grikiapelių seniūnaite išrinkta mokytoja Nijolė Braukylienė, gerai visiems žinoma savo veiklumu, energingumu. Grikiapelių seniūnaitija, be Grikiapelių kaimo, jungs dar ir Galvydžių, Sliepsiškio, Kušlių, Vikonių, Pauriškių vietoves.

Iki liepos pabaigos bus apsilankyta visose seniūnijose ir seniūnaitijose.     

Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija