2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Parapijos 80-mečio šventė

Sekminių procesija Juodaičių
bažnyčios šventoriuje

JUODAIČIAI. Gegužės 31-oji čia buvo neeilinis sekmadienis. Varpo garsai žmones kvietė ne tik į Sekminių šv. Mišias, bet ir į parapijos 80-metį. Šiai sukakčiai parapijiečiai ruošėsi iš anksto: buvo pataisyta sena akmeninė bažnyčią juosianti tvora, nudažyti mediniai kryžiai šventoriuje.

Šventiškai nusiteikę tikintieji rinkosi į Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Gausus būrys parapijiečių atvyko ir iš aplinkinių kaimų: Skapiškių, Kilupių, Pamituvio, Pagausančių, Gricių. Pamaldos prasidėjo iškilminga Sekminių procesija, kurioje mielai dalyvavo ir  daug jaunimo. Klebonas kun. Žygintas Veselka prieš šv. Mišias padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant šią šventę.                        

Po iškilmingų pamaldų Juodaičių bendruomenės namų administratorius Albinas Skridla papasakojo parapijos įkūrimo istoriją, savo žodžius iliustruodamas skaidrėmis. Neseniai jis išleido knygą apie miestelį, todėl puikiai žino parapijos istoriją.           

O kad visi ilgiau pabūtų šventinę dieną kartu, kad nuo pavasarinių darbų pavargę pailsėtų, pabendrautų, pasidalintų vargais ir džiaugsmais – kaimo bendruomenės žmonės pakvietė visus prie vaišių stalo. O kokia šventė be lietuviškos dainos! Ši  Sekminių diena buvo nuostabi šventė ir atokvėpis visai kaimo bendruomenei.

Violeta Andrikaitienė,
Juodaičių bendruomenės narė

Albino SKRIDLOS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija