2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Saugokime lietuvių kalbą

Lietuva – nedidelė valstybė tarp didelių. Gyventojų skaičiumi ji 50 kartų mažesnė už Rusiją, 12 kartų – už Lenkiją, 20 kartų– už Vokietiją. Istorijos kelyje Lietuvai teko patirti okupacijos, o kartu rusifikacijos, polonizacijos bei germanizacijos procesus, lietuvių kalbos ir lietuviško rašto draudimą. Išsivadavusi iš okupacijų ir tapusi nepriklausoma valstybe (1918 02 16), Lietuva labai rūpinosi savo kalba. Šiandien Lietuvoje be lietuvių, gyvena ir kitų tautybių žmonės, kurių daugumą sudaro rusiškai ir lenkiškai kalbantys gyventojai. Jų vardai ir pavardės rašomos valstybine lietuvių kalba. Lietuvoje visų tautybių pavadinimams rašyti naudojama lotyniška abėcėlė, pridedant būdingas nuo amžių lietuvių kalbai galūnes –is, –as, –us ir kt. Šitaip rašomos visų tautybių pavardės. Mokslo veikaluose cituojant autorius naudojamasi ir originalia pavardžių rašyba.

Šiandien Lietuvoje gyvena kaimyninių valstybių tautinės mažumos, kurios naudojasi visomis Europos Sąjungos tautinių mažumų numatytomis teisėmis. Tad nesuprantamas Lenkijos vadovų noras valstybiniu mastu reikalauti, kad nepriklausomoje valstybėje – Lietuvoje lenkų pavardės būtų rašomos lenkiškai, o ne pagal Lietuvoje priimtas pavardžių rašymo taisykles. Lietuva yra draugiška Lenkijai šalis, o be to, per amžių istoriją tiek Lenkijos, tiek Lietuvos gyventojai yra susimaišę. Netgi popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje kreipdamasis į lenkų mažumos atstovus juos vadino „litwiny polskiego pochodzenia“ (lenkų kilmės lietuviai), bet ne „poliacy w Litwe“ (Lietuvos lenkai), tuo parodydamas, kad jie yra tikri Lietuvos piliečiai. Siekimą priversti lenkų pavardes Lietuvoje rašyti ne pagal lietuvių kalbos dėsningumus, o pagal lenkų, galima vertinti kaip kitos valstybės kišimąsi į lietuvių kalbos reikalus Lietuvoje (žr. „Kauno diena“ 2009 05 12). Lietuva privalo atidžiai saugoti savo tautinę tapatybę ir nesileisti ardyti savo valstybinės kalbos dėsnių.

Prof. habil. dr. Romualdas BALTRUŠIS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija