2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kęstučio apygardos partizanų paminklas nuvylė

Gegužės mėnesį lankėmės Tauragėje ir apžiūrėjome paminklą Kęstučio apygardos partizanams. Mūsų nuomone, paminklas pastatytas miesto centre, gražioje vietoje šalia bažnyčios. Aikštė greta paminklo gražiai sutvarkyta, tačiau pačiu paminklu  partizanų kovoms atminti labai nusivylėme. Šis abstraktus paminklas nėra tinkamas įamžinti Kęstučio apygardos partizanų atminimą.

Nesame nusistatę prieš naujoves, bet negalime lenkti galvą prieš porą nušlifuotų postamentinio pavidalo akmenų, sudėtų vienas ant kito, kurių paviršiuje nevykusiai priklijuoti keli valstybinės simbolikos atributai. Trūksta paminklo pagrindinio akcento – užrašo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. Be to, vos įžiūrimas Gedimino stulpų ženklas iškaltas prie pat žemės, užpakalinėje paminklo dalyje – tarsi išniekintas.

Reiškiame nepasitenkinimą dėl to, kad su paminklo projektu nebuvo supažindinta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovybė. Analogiška situacija buvo statant  paminklus ir kai kuriose kitose apygardose. Tokios pat nuomonės yra ir dar gyvi likę buvę Lietuvos partizanai, žuvusių partizanų giminės, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai.

Manome, kad mūsų kovos broliai, patyrę sunkią dalią kovodami už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, paaukoję savo gyvybes garbingoje kovoje dėl Tėvynės, nusipelnė iškilesnio paminklo, atspindinčio partizanų dvasios tvirtumą ir ištikimybę savo tautai. Tauragėje pastatytas paminklas, deja, to neišreiškia. Todėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir jo vadovybė Kęstučio apygardos partizanų paminklo atidengimo iškilmėse Tauragėje nedalyvavo.

Dim. plk. Jonas Čeponis, dim. plk. monsinjoras Alfonsas Svarinskas, dim. mjr. Vytautas Balsys, dim. vyr. ltn. Antanas Dobrovolskis, dim. vyr. ltn. Petras Gatoveckas, dim. kpt. Bronius Juospaitis, dim. kpt. Jonas Kadžionis, dim. kpt. Augustinas Švenčionis, dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas, dim. kpt. Vincas Vernickas, LPKTS Tauragės skyriaus pirmininkas Pranas Rindokas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija