2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kai parduodama demokratija

„XXI amžiuje“ skaitėme žinutę, kad daugiausia valstybės paramos gavo „Kauno diena“. Tada supratome, kodėl šis laikraštis, persikėlęs į naujas patalpas, iš esmės pasikeitė, neteko savo demokratinio veido. Pirmiausia buvo panaikintas skaitytojams labai reikalingas puslapis „Skaitytojų užuovėja“, kur žmonės drąsiai kalbėjo apie negeroves, valdžios abejingumą ir pan. Netekome ir „Haid parko“, kuriame buvo išsakoma skaitytojų nuomonė politiniais klausimais. Taigi skaitytojams buvo užčiaupta burna. Jeigu dabar į „Kauno dieną“ nusiunti laišką, jis pradingsta lyg į vandenį.

Jei skaitytojai rūpimais klausimais parašo vyr. redaktorei Živilei Petrauskaitei, iš pastarosios nesulaukia jokio atsakymo – nei asmeninio, nei per spaudą, kartu neprašoma jų nurodyti ir tai kas nepatiko laikraštyje, ko pageidautų. „Kauno diena“ nutolo nuo savo skaitytojų, nepaiso jų nuomonės. O ir pats laikraštis tapo kažkoks specifinis, – rašo tik apie statybas, mašinas, nors tai domina tik tos srities specialistus. Pusę laikraščio užima reklama ir skelbimai.

Nesunku suprasti, kad buvęs tikrai demokratiškas laikraštis nepatiko valdžios ponams ir jiems pavyko jį patraukti į savo pusę. Štai kodėl „Kauno diena“ gavo tokią didelę valstybės paramą. Užčiaupęs žmonėms burną laikraštis šoka pagal valdžios dūdelę. Pasirodo, vadinamais demokratiškais laikais savo demokratines pažiūras lengvai galima parduoti.

A. BOREIKA

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija