2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pradėti Alvito bažnyčios statybos darbai

Birutė NENĖNIENĖ

Alvito klebonas kun. Vytautas Kajokas

Taip atrodys pastatyta Alvito bažnyčia

Dabartinė bažnyčia šalia naujosios –
kaip maža koplytėlė, todėl klebono
laukia dideli statybos rūpesčiai

Gegužės 11 dieną Alvito bažnyčios šventoriuje buvo paženklinti būsimos šventovės pamatų kontūrai. Jau atkasti 1840 metais pastatytos ir 1944 metais susprogdintos senosios bažnyčios rūsiai. Originalūs statiniai ateityje atsidurs po pastatytos bažnyčios grindimis, rūsiuose svajojama įrengti istorinę ekspoziciją.

Alvito bažnyčia bus naujoviška, moderni, nupjauto kūgio formos. Ją suprojektavo UAB „Cedra“ architektai Violeta Beigienė ir Rymantas Zimkus. Prieš pradedant darbus, suderinus su gamtos apsaugos specialistais šventoriaus pakraščiuose buvo išpjauti keli seni medžiai, nugenėtos šakos.

Pasak parapijos klebono kunigo Vytauto Kajoko, darbų pradžia reiškia, jog baigėsi pustrečių metų trukęs pasiruošimo etapas. Per tą laiką klebonas, pastoracinės tarybos vicepirmininkas Šeimenos seniūnas Gintas Bakūnas, Virbalio seniūnas Zitas Laskevičius ir architektai aplankė daug bažnyčių Lietuvoje ir užsienio šalyse, rinko Alvitui tinkamiausią variantą. Pernai UAB „Cedra“ architektai su projektu supažindino Alvito bendruomenės narius. Informacija apie bažnyčios statybą nuolat buvo skleidžiama parapijoje ir vyskupijoje. Šį „popierių“ tvarkymo laiką klebonas V. Kajokas įvardijo kaip sunkiausią: „Kalbi žmonėms apie bažnyčios statymą, bet nelabai ką konkrečiai gali pasakyti ar parodyti, nors darbo padaryta daugybė“. Dabar klebonas tikisi, jog netrukus galės pakviesti į kertinio akmens šventinimo iškilmes.

Kaip kaimo parapijoje šiais krizės laikais ryžtamasi pradėti statyti bažnyčią? „Praėjusiais metais iš toliau atvykę verslininkai taip pat klausė, kaip kyla mintys statyti bažnyčią, jei neturime sukaupę bent 3–5 milijonų. Jiems paaiškinau, jog bažnyčios statyba yra visai kitokia nei komercinių pastatų. Paprastai bažnyčia statoma iš įvairių žmonių aukų. Be to, labai daug gražių Europoje bažnyčių iškilo būtent krizės metais, po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų. Gal tada žmonės tampa atviresni Dievui ir aukojimo dvasiai“, – sakė kunigas V. Kajokas.

Klebonas pasidžiaugė, kad Savivaldybė geranoriškai  finansiškai parėmė projekto parengimo ir senos bažnyčios griuvėsių sutvarkymo darbus. Statybos pradžiai yra šiek tiek sukaupta aukotojų pinigų, ateityje tikimasi ir Vyriausybės paramos. Norintys prisidėti prie to, kad iškiltų Alvito bažnyčia, gali savo auką pervesti  į parapijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 464010040100081535,    DnB NORD, kodas 40100.       

Vilkaviškio rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija