2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Kryžių koplyčia – diecezinė šventovė

Kryžių Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės koplyčia
Artūro ŠULCO nuotrauka

KRYŽIAI. Birželio 28 dieną Metelių parapijoje, pietiniame Dusios ežero krante esančioje Kryžių koplyčioje švenčiant šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila šią koplyčią paskelbė diecezine šventove.

Iškilmėse su gausiu būriu tikinčiųjų dalyvavo apie 300 jaunųjų maldininkų iš visų Vilkaviškio vyskupijos dekanatų. Jie pėsčiomis trimis grupėmis atkeliavo iš Marijampolės, Alytaus ir Lazdijų. Šv. Mišias kartu su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvilu koncelebravo Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės ir Vilkaviškio dekanai bei kiti svečiai kunigai. Pamoksle ganytojas kalbėjo apie šventovių paskirtį, apžvelgė prabėgusius metus, skirtus tautų apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejui. Po pamokslo buvo perskaitytas Vilkaviškio vyskupo dekretas, kuriuo Kryžių koplyčia paskelbta diecezine šventove. Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitula šia proga naujajai šventovei padovanojo liturginius indus: šv. Mišių taurę, komuninę ir ampules vynui bei vandeniui.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Evangelijos žinia vyskupijos jaunimui

Grupė jaunimo susitikimo dalyvių
su kun. Juozu Fakėjavu Bagotojoje

BAGOTOJI. Birželio 19–21 dienomis vyko jaunimo susitikimas tema „Evangelijos žinia tūkstantmetės Lietuvos jaunimui“. Jaunimą, atvykusį iš Igliaukos, Nemunaičio, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Jankų, gyventi į savo šeimas mielai priėmė parapijos žmonės.

Penktadienio vakarą po šv. Mišių susirinkę sodyboje visi dalyviai linksminosi liaudiškų šokių ir žaidimų vakaronėje. Šeštadienio ryte piligrimai iškeliavo į Višakio Rūdą. Šioje kelionėje teko atlikti ne tik daug įvairių užduočių, bet ir išgyventi ekstremalių pasitikėjimo situacijų, kurios ypač suartino žygeivius. Višakio Rūdos koplytėlėje jaunimas dalyvavo šv. Mišiose, atliko kūrybines užduotis. Vakare grįžę į Bagotąją jauni žmonės dalijosi neįkainojamais įspūdžiais, patirtimi ir liudijimais apie tikėjimą, diskutavo įvairiomis temomis, klausėsi kun. Juozo Fakėjavo pamokymų. Sekmadienio rytą visi dalyvavo šv. Mišiose, paskui vyko susitikimo aptarimas.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Turininga Viešpaties diena

Sveikinimo žodžiai ir gėlės
klebonui kun. Antanui Gutkauskui

UPYNA. Birželio 14-ąją, sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia tikinčiuosius priėmė pasipuošusi baltomis kaspinų juostomis, tujų vainikų girliandomis ir žaliais berželiais. Nors ši bažnyčia yra tituluota Dievo Motinos titulu ir Švč. Mergelės Marijos Vardo šventė būna rugsėjo mėnesį, Upynoje ne mažiau populiarūs yra ir Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Tad Upynos bei aplinkinių parapijų tikintieji, nepabūgę visą dieną žliaugusio lietaus, gausiai rinkosi į jaukią Upynos bažnyčią švęsti atlaidų ir pasveikinti savo klebono kun. Antano Gutkausko. Be to, toji Viešpaties diena sutapo ir su Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo švente – Devintinėmis, kartu buvo paminėta Gedulo ir Vilties diena.


Žemaičių Kalvarijos dekanate

Maldininkai nepabūgo žliaugiančio lietaus

MEDINGĖNAI. Birželio 7-ąją, sekmadienį, Švč. Trejybės bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai Švč. Trejybės atlaidai ir Tėvo dienos proga pagerbiami tėvai. Medingėniškiai, nepabūgę smarkaus lietaus, kapinėse pagerbę mirusius tėvus, senelius ir prosenelius, gausiai susirinko į bažnyčią. Atlaidams vadovavo bažnyčią aptarnaujantis iš Rietavo atvykstantis kun. Vytautas Tamašauskas, paskyręs išsamią homiliją Švč. Trejybei ir Tėvo dienai. Darniai giedojo Medingėnų parapijos jungtinis jaunimo ir suaugusiųjų choras, vadovaujamas maestro Aloyzo Meškausko. Meldėmės už gyvus ir mirusius tėvus.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Paminklas Lietuvai

Medžio drožėjas Stanislavas Janušas
(kairėje) ir kalvystės meistras
Konstantinas Chruškovas

PANEVĖŽYS. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje birželio 28-ąją, per titulinius atlaidus, šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, giedojo Anykščių šv. Mato parapijos  choras „Salve Cantus“. Pamoksle vyskupas ragino susimąstyti apie mūsų meilę. Svarbiausia ne tai, kad turi mylėti Dievą, bet tai, kad Dievas myli tave.

Vardinių proga buvo pasveikintas klebonas kan. Petras Baniulis, paskui tikintieji ėjo į šventorių prie paminklo Lietuvos vardo tūkstantmečiui. Vyskupui pašventinus skulptūrą, kalbėjęs autorius Stanislavas Janušas  nešykštėjo gerų žodžių paminklo aukotojui Ričardui Budriui bei kalviui Konstantinui Chruškovui, nukalusiam neįprastos formos kryžių. Tautiniais rūbais vilkinčios moterys medžio skulptūrą  apjuosė ąžuolo lapų vainiku.


Panevėžio-Krekenavos dekanate

Šventė 600-ąsias metines

Prie didžiulės keptuvės šeimininkavo
miežiškietė ponia Pranė

KREKENAVA. Birželio 23–24 dienomis čia vyko daug renginių. Pirmąją šventės dieną J. Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejaus sodyboje Ustronėje šventės dalyvius linksmino Miežiškių seniūnijos muzikantai ir dainininkai. Sumanios šeimininkės iškepė 600 kiaušinių ir 600 blynų. Miežiškietės surengė ir senovinį kaimo turgų: siūlė namuose slėgtų sūrių, kitokių ūkiškų gardumynų, vaistinių augalų, netgi būrė. Prie klėties įrengtoje scenoje Kauno dramos teatro aktoriai suvaidino A. Keturakio trijų veiksmų komediją „Amerika pirtyje“. Šventė Ustronėje tęsėsi iki gilios nakties, degė Joninių laužas, pasirodė geriausieji rajono folkloro ansambliai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija