2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežius užbaigė Šv. Pauliaus metus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
prie Romos Šv. Pauliaus
bazilikos po jubiliejinių
metų uždarymo iškilmių

Sektinas pavyzdys kiekvieno kunigo veikimui

Prasmingai susiedamas Bažnyčioje užbaigtus celebruoti Šv. Pauliaus metus su neseniai pradėtais Kunigų metais, popiežius Benediktas XVI iškėlė Tautų apaštalo kunigišką tarnystę kaip sektiną pavyzdį šių dienų dvasininko misijos įgyvendinimui. Praėjusį sekmadienį, apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus iškilmės išvakarėse, susitikęs su maldininkais vidurdienio „Viešpaties Angelas“ maldai, Šventasis Tėvas priminė, kad Kunigų metų proga publikuotame laiške jis pabrėžė kiekvieno sielovadininko „vidinį įsipareigojimą“ kuo išraiškingiau ir galingiau liudyti Evangeliją pasauliui.


Tautų apaštalo jubiliejaus metų vertinimai

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Andrea Korderas
Lanza Di Montedzemolas

Šv. Pauliaus bazilikos atnaujinimas

Vienas iš pagrindinių neseniai pasibaigusių Šv. Pauliaus jubiliejinių metų šventimo iniciatorių Romos šv. Pauliaus popiežiškosios bazilikos arkikunigas kardinolas Andrea Korderas Lanza Di Montedzemolas įvertino tos celebracijos įvykių reikšmę Bažnyčios gyvenime. Birželio 26 dieną Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje kardinolas priminė, kad praėjusieji „teminiai metai“ turėjo du pagrindinius tikslus: atnaujinti ir sustiprinti Tautų apaštalo gyvenimo, veiklos bei mokymo pažinimą ir įvairiomis ekumeninio bei kultūrinio pobūdžio programomis paskatinti katalikų ir kitų krikščionių bendruomenių bendravimą maldos ir studijų plotmėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija