2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Tautų apaštalo jubiliejaus metų vertinimai

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Andrea Korderas
Lanza Di Montedzemolas

Šv. Pauliaus bazilikos atnaujinimas

Vienas iš pagrindinių neseniai pasibaigusių Šv. Pauliaus jubiliejinių metų šventimo iniciatorių Romos šv. Pauliaus popiežiškosios bazilikos arkikunigas kardinolas Andrea Korderas Lanza Di Montedzemolas įvertino tos celebracijos įvykių reikšmę Bažnyčios gyvenime. Birželio 26 dieną Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje kardinolas priminė, kad praėjusieji „teminiai metai“ turėjo du pagrindinius tikslus: atnaujinti ir sustiprinti Tautų apaštalo gyvenimo, veiklos bei mokymo pažinimą ir įvairiomis ekumeninio bei kultūrinio pobūdžio programomis paskatinti katalikų ir kitų krikščionių bendruomenių bendravimą maldos ir studijų plotmėje.

Šv. Pauliaus bazilikos administratorius pasidžiaugė, kad per praėjusius dvylika mėnesių šią šventovę, kurią anksčiau dažnai aplenkdavo piligrimai, dabar aplankė šimtai tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio. Kardinolas A. Korderas Lanza Di Montedzemolas, kuris jaunystėje prieš pradėdamas teologijos studijas studijavo architektūrą, papasakojo apie šventovėje įgyvendintus tam tikrus architektūrinius pertvarkymus, kad į baziliką atvykę piligrimai galėtų iš arčiau matyti Tautų apaštalo relikvijas saugantį sarkofagą. Jis taip pat patvirtino, kad dar popiežiaus Jono Pauliaus II potvarkiu pradėti intensyvūs Apaštalo kapavietės archeologiniai tyrinėjimai bus tęsiami ir po Šv. Pauliaus metų uždarymo.

Kardinolas pripažino, kad tarp svarbiausių Jubiliejaus įvykių buvo pačių Šv. Pauliaus metų inauguracija 2008-ųjų birželio 28 dieną. Kartu su popiežiumi Benediktu XVI tai iškilmei vadovavo į Romą atvykęs Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus I. Kieme priešais bazilikos fasadą buvo įžiebta Šv. Pauliaus liepsna, atidarytos specialios Pauliaus durys, pro kurias pirmieji įžengę Popiežius ir patriarchas vadovavo Mišparams. Taip pat pažymėtina, kad būtent Šv. Pauliaus bazilikoje buvo atidaryta 2008 metų spalį vykusi Dievo Žodžiui skirta Vyskupų Sinodo asamblėja. Jubiliejaus iniciatyvą parėmę Stačiatikių Bažnyčios patriarchai Šv. Pauliaus metų maldingą minėjimą surengė Konstantinopolyje (Turkijos miestas Stambulas), kur įvyko ir didelis tarptautinis teologijos kongresas. Daugelis Rytų Bažnyčių dvasinių vadovų kartu su delegacijomis pastaraisiais mėnesiais atliko piligrimystes ir į Romos Šv. Pauliaus baziliką.

Bažnyčiai reikia apaštalų, pasirengusių aukotis

Katalikų, kaip ir stačiatikių, vietinės diecezijos visame pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje) surengė daug Šv. Pauliaus metams skirtų evangelizacinių priemonių. Ryškiausią pavyzdį čia pateikė pats popiežius Benediktas XVI, kuris jubiliejaus laikotarpiu bendrųjų audiencijų katechetiniuose pokalbiuose, homilijose, liturginėse celebracijose nuolat rėmėsi šv. Pauliaus laiškų mokymu, pabrėždamas krikščioniškojo atsivertimo ir misijinės veiklos reikšmę. „Brangūs broliai ir seserys, kaip ir senaisiais laikais, šiandien Kristui taip pat reikia apaštalų, pasirengusių aukotis, – kalbėjo Šventasis Tėvas, skelbdamas jubiliejų. – Jam reikia tokių liudytojų ir kankinių, koks buvo šv. Paulius.“

Be abejonės, apaštalo šv. Pauliaus mokymo paveldas yra didžiulis, 14 jo laiškų sudaro beveik pusę Naujojo Testamento. Todėl popiežius Benediktas XVI, aptardamas daugybę šiandieninio visuomenės ir Bažnyčios gyvenimo problemų – nuo godumo pinigams iki misijų pavojų – galėjo remtis Apaštalo pastabomis. Šiuo atžvilgiu ypač norisi pabrėžti Šventojo Tėvo iškeltą bažnytinės vienybės klausimą, nes po kai kurių jo sprendimų (pvz., dėl šv. Pijaus X draugijos vyskupų ekskomunikos atšaukimo) pasigirdo nepasitenkinimo balsų netgi tarp katalikų hierarchų. Tada susitikęs su Romos seminaristais popiežius Benediktas XVI priminė prasmingą šv. Pauliaus perspėjimą dėl nesantaikos Laiške galatų krikščionims: „Jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, tai žiūrėkite, kad nebūtumėte vienas kito praryti!“ (Gal 5,15)

Spaudos konferencijoje kardinolas A. Korderas Lanza Di Montedzemolas pažymėjo, kad nors Šv. Pauliaus metai pasibaigė, bet jų metu iškeltų pastoracinių iniciatyvų, katechezių ir kultūrinių renginių rezultatai išlieka. Lieka atvertos Šv. Pauliaus bazilikos durys, toliau dega Šventojo Tėvo įžiebta liepsna, „primindama iš viso pasaulio kampelių atvykstantiems piligrimams Tautų apaštalo skleisto Dievo Žodžio turtingumą ir gilumą“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija