2009 m. rugpjūčio 26 d.
Nr. 59
(1751)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Atmintis ir... tąsa

Merkinėje
„istorija sugrįžo“

„Dieve, laimink
Latviją, Lietuvą,
Estiją…“

Atsakomybė už žmogų ir kūriniją naujojoje Popiežiaus enciklikoje

Mindaugas BUIKA

Arkivyskupo Džampaolas Krepaldis
buvo vienas pagrindinių popiežiaus
Benedikto XVI konsultantų rašant
encikliką „Caritas in Veritate“

Gyvybės kultūros ugdymas

Toliau pristatant Bažnyčios hierarchų įžvalgas apie popiežiaus Benedikto XVI neseniai paskelbtą socialinę encikliką „Caritas in Veritate“, negalima nepabrėžti arkivyskupo Džampaolo Krepaldžio komentarų, kuriuose pabrėžiamas Šventojo Tėvo mokymo sistemingumas. Pažymėtina, kad liepos mėnesį Tiesto (Italija) diecezijos ordinaru paskirtas arkivyskupas D. Krepaldis prieš tai beveik dešimtmetį dirbo Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sekretoriumi ir buvo laikomas vienu žymiausių Bažnyčios socialinės doktrinos žinovų. 2003 metais Vatikane jis įkūrė „Kardinolo Van Tuano tarptautinį centrą“, skirtą socialinio mokymo sklaidai, ir iki šiol jam vadovauja. Teigiama, kad keletą knygų ir daugybę publikacijų šia tema paskelbęs arkivyskupas D. Krepaldis buvo vienas pagrindinių popiežiaus Benedikto XVI konsultantų rašant encikliką „Caritas in Veritate“.


Baltijos kelio minėjimas Kauno savivaldybėje

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Baltijos kelio 20-mečio minėjimas
Kauno savivaldybėje. Kalba Lietuvos
Nepriklausomybės akto signataras
Algirdas Patackas

Baltijos kelias, kuriame prieš dvidešimt metų stovėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiai, sudrebino sovietų valstybės pamatus. Trijų Baltijos valstybių tautos parodė visam pasauliui, kad yra pasiryžusios gyventi savarankiškai, kad jau subrendo nepriklausomybei.

Kauno miesto savivaldybės salėje susirinko Lietuvos patriotai, kuriems rūpi Lietuvos politinė padėtis, problemos ir ateitis: LLKS štabo viršininkas dim. mjr. Vytautas Balsys, Didžiosios Kovos partizanų apygardos vadas Augustinas Švenčionis, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Patackas, Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius, Seimo nariai: Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Rytas Kupčinskas, Arimantas Dumčius, Kauno meras Andrius Kupčinskas, vicemeras Algimantas Kurlavičius, Kauno skyriaus Sąjūdžio tarybos pirm. Raimundas Kaminskas, rezistencijos kovų dalyviai ir kiti garbūs ir žilagalviai Sąjūdžio aktyvistai.


Trims anykštėnams – garbės vardai

Vytautas BAGDONAS

Pirmieji po Nepriklausomybės
atkūrimo Anykščių rajono Garbės
piliečiai (iš kairės):
prof. Antanas Tyla, rašytojai
ir publicistai Milda Telksnytė
ir Vygandas Račkaitis

Liepos 25-ąją, vykstant tradicinei miesto šventei  Anykščiuose iškilmingai pagerbti trys gerai žinomi, nusipelnę gimtajam kraštui ir visai Lietuvai anykštėnai. Už reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslą, ilgametį vadovavimą Pasaulio anykštėnų bendrijai, dorovinių ir dvasinių vertybių puo-selėjimą, Anykštijos krašto propagavimą Lietuvoje ir už jos ribų Anykščių rajono Garbės piliečio vardas suteiktas istorikui, profesoriui, habilituotam daktarui Antanui Tylai. Už ilgametį darbą Lietuvos kultūrai, atskleidžiant  Anykščių krašto kultūros klodus, mūsų krašto tradicijų propagavimą taip įvertinta ir rašytoja bei publicistė Milda Telksnytė. Anykščių rajono Garbės piliečio vardas rašytojui ir publicistui Vygandui Račkaičiui suteiktas už ilgametę kūrybinę veiklą, Anykščių krašto gamtos ir žymių žmonių pristatymą Lietuvai knygose bei publicistikoje.


Lietuvoje – prorusiškos graikų organizacijos

Gintaras Visockas

Lietuvos graikų draugijos „Patrida“
vadovė Agelina Eminova (centre)
su savo kolegėmis Tamara Blažiene,
Larisa Makmak, Vera Makmak
ir Elena Korneičiuk
Autoriaus nuotrauka

Graikų bendruomenė Lietuvoje nėra gausi. 2006-ųjų metų duomenimis, mūsų šalyje gyveno tik 176 graikų tautybės žmonės. 85 graikai gyveno Vilniuje, likusieji – kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Šiuo metu graikų Lietuvoje greičiausiai esama dar mažiau, nes emigracijos nuotaikos apėmusios visas Lietuvoje gyvenančias tautas, ne tik graikus. Šiuo metu už graikų ištekėjo kelios Lietuvos graikės, ir, žinoma, jos išvyko gyventi bei dirbti į Graikiją. Taigi kad ir kaip skaičiuotum, o graikų bendruomenė Lietuvoje – viena mažiausių. Tačiau ši aplinkybė dar nereiškia, kad Lietuva neturi problemų dėl kai kurių graikais save tituluojančių asmenų veiklos. Omenyje pirmiausiai turiu graikų bendruomenės Lietuvoje „Pontos“ pirmininką Georgios Macukatovą.


Viskas apie... „Velnio akmenį“

Vytautas Bagdonas

Anykščių rajono savivaldybėje
diskutuoja tarptautinio sunkiosios
muzikos festivalio „Velnio akmuo“
organizatoriai ir Anykščių dekanas
kanauninkas Stanislovas
Krumpliauskas (dešinėje)

Liepos 22-ąją Anykščių rajono savivaldybėje buvo organizuota neįprasta konferencija, kurios metu įvairių sričių atstovai kartu su žurnalistais diskutavo apie liepos 17–19 dienomis Anykščiuose, Dainuvos slėnyje, organizuotą tarptautinį sunkiosios muzikos festivalį „Velnio akmuo“.

Anykščių krašte organizuojama daug įvairių renginių, tie festivaliai, šventės, konkursai eina ir praeina, tačiau sunkiosios muzikos festivalis „Velnio akmuo“ – ypatingas, nes būta daugybės nuogąstavimų dėl galimų problemų, teisėtvarkos pažeidimų, baimintasi dėl galimo nepadoraus „metalistų“ elgesio. Kontraversiškai visuomenės vertintas būsimas festivalis sulaukė ir Katalikų Bažnyčios hierarchų pasipiktinimo.


Baltijos kelio aidai

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje minima daug sukakčių. O šis rugpjūtis pranašauja ir didelę politinę audrą: Seimo pirmininko Arūno Valinsko pozicijos smarkiai susvyravo dėl viešumon iškilusių faktų apie jo santykius su abejotinos reputacijos asmenimis. Kasdien pasigirsta vis naujų kaltinimų, kasdien aiškėja vis daugiau skandalingų faktų. Paskutinės naujienos tik patvirtina, kad rudenį Seimo vadovui bus rengiama interpeliacija ir jis gali netekti savo posto. TPP frakcijos atstovai S. Stoma ir A. Sacharukas rengiasi pradėti rinkti Seimo narių parašus po interpeliacijos tekstu. Šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino A. Valinską atsakingai įvertinti susidariusią padėtį ir priimti atitinkamus sprendimus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija