2009 m. rugsėjo 4 d.
Nr. 62
(1754)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Groja jaunieji vargonininkai
Rasos BRAŽĖNAITĖS nuotrauka

Rugpjūčio 9–10 dienomis Anykščiuose vyko devintasis tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis. Šiemet  savo iškilmingais vargonų muzikos garsais nusilenkiama iškiliai dviejų miestų ir dviejų valstybių asmenybei poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui ir šimtmetį mininčiai Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčiai.

Prieš šv. Mišias Lenkijos Respublikos ypatingasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Janušas Skolimovskis pasveikino renginio organizatorius, dalyvius ir svečius, padėkojo šventės iniciatoriui – Anykščių dekanui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui – ir įteikė jam Lenkijos kultūros ir tautinio paveldo ministro specialių ženklą „Už nuopelnus lenkų kultūrai“.

Vargonų muzikos festivalis prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose meldėsi Anykščių dekanas kan. S. Krumpliauskas, kun. Marijonas Savickas, kun. Pavelas Andžejevskis, kun. Simas Maksvytis, kun. Virgilijus Liuima, kun. Bronius Žilinskas, kun. Jonas Morkvėnas, kun. Mangirdas Maasas, diakonas Rimantas Rimkus. Po šv. Mišių pranešimą apie Anykščių bažnyčios vargonus skaitė vargonininkas Rimvydas Griaudzė. Apžvelgęs vargonų svarbą liturgijoje, prelegentas akcentavo, kad  1934 m. gegužės mėnesį kunigo Juozapo Norvilos rūpesčiu Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje buvo pastatyti vargonai (pagamino Otto Kratokvilas), kainavę 5000 litų (iki tol jie buvo naudoti senojoje Ukmergės bažnyčioje). Pirmąsyk jie suskambo 1934 m. birželio 10 dieną per kunigo Vlado Zlatkaus primicijas, jais grojo vargonininkas Juozas Lisauskas. Vidinėje dangčio  pusėje yra užrašytos daugiausia vargonams paaukojusių parapijiečių pavardės (Mykolas Kneibus – 1000 Lt, Jonas Šližys – 500 Lt). Šie senieji vargonai dabar stovi bažnyčios kairėje pusėje, prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Kartais jais dar pagrojama.

Nauji, galingesni vargonai tapo mons. Alberto Talačkos (Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje pradėjo dirbti nuo 1969 m.) svajone. Buvo rinktos aukos, tačiau, deja, aplinkybės susiklostė nesėkmingai.

Vargonininkas R. Griaudzė pasakojo, kad nuo 1995 metų į Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją paskirtas klebonas kan. S. Krumpliauskas pradėjo ieškoti galimybių surasti užsienyje naudotus, bet dar gerai veikiančius vargonus. Dekanui S. Krumpliauskui pavyko įsigyti puikų muzikos instrumentą: 1999 metais bažnyčioje sumontuoti galingi ir skambūs 45 balsų, 3 manualų, net 2600 vamzdžių vargonai, statyti 1925 metais, perstatyti 1963 metais. Londono „Kingsgeit Deividson and Co.“ vargonai 1998 m. rudenį buvo parvežti iš Didžiosios Britanijos, nedidelės Sauthemptono Šv. Laurencijaus (Lauryno) baptistų bažnyčios. Pastebėta, kad seniau šie vargonai priklausė katalikams, tačiau bažnyčia buvo perduota baptistų religinei bendruomenei.

Vargonų pervežimą į Anykščius rėmė Panevėžio vyskupijos kurija, Anykščių rajono savivaldybė, UAB „Jara“, AB „Energetinė statyba“ ir kt., o labiausiai prisidėjo AB „Anykščių vynas“ ir generalinis direktorius Jonas Makštelė.

Anglijoje vargonus išmontavo, parvežė į Anykščius ir čia sumontavo puikūs meistrai vilniečiai Kornelijus ir Modestas Karnaševičiai. Pasak specialistų, šie vargonai yra vieni geriausių Lietuvoje. 1999 m. rugsėjo 25 dieną, minint Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 90-metį, vargonus pašventino vyskupas Juozas Preikšas.

Atsiradus naujiems vargonams puikios akustikos bažnyčioje pradėti rengti įspūdingi bažnytinės muzikos koncertai, čia vargonuoja žymiausi šalies muzikantai, gieda solistai ir chorai. Nuo 2001 metų pradėti organizuoti tarptautiniai jaunųjų vargonininkų festivaliai, kuriuose dalyvauja jauni muzikantai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltrarusijos, Ukrainos, Čekijos... Festivaliai tradiciškai prasideda Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Po pranešimo vyko koncertas, kuriame dalyvavo Renata Marcinkutė-Lesieur (vargonai), Gintarė Skėrytė (sopranas), anykštietis Tomas Ladyga (bosas) ir Petras Vyšniauskas (saksofonas).

Iš programoje įvardytų 28 tarptautinio jaunųjų vargonininkų festivalio dalyvių pirmąją dieną savo meistriškumą liudijo svečiai iš Lenkijos aukštųjų muzikos mokyklų (Krokuvos, Katovicų, Vroclavo).

Galima pasidžiaugti, kad Mielagėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Marijonas Savickas į vargonų festivalį atvyko su pilnu autobusu savo parapijiečių.

Rugpjūčio 10 dieną, po vakaro šv. Mišių, vyko festivalio baigiamasis koncertas. Viena šio festivalio iniciatorių prof. Kazimiera Prunskienė remia jį ir šiandien, iš anksto finansiškai paremdama jau kitų metų festivalį. Savo kalboje profesorė pasidžiaugė, kad dabartinis Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius perimdamas ministro pareigas perėmė ir tarptautinių jaunųjų vargonininkų festivalių Anykščiuose globą.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija