2009 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 67
(1759)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Religinis švietimas ir asmenybės ugdymas

Mindaugas BUIKA

Vatikano dikasterijos nuorodos vyskupams

Dabartinėje sekuliarizacijos plėtroje stiprėjant pastangoms „dereligizuoti“ (gal demoralizuoti? – M.B.) viešąsias švietimo įstaigas, Katalikiškojo mokymo kongregacija pasaulio episkopatams išsiuntinėjo laišką, kuriame kalbama apie tikybos studijų svarbą jaunosios kartos bendrojo lavinimo procese. Šiuo metu įvairiuose regionuose (ypač Amerikoje ir Europoje, netgi katalikiškoje Italijoje) pasigirsta balsų, kad religijos dėstymas turėtų būti sumenkintas iki fakultatyvo, tai yra norima padaryti, kad jis būtų neprivalomas ir nevertinimas pažymiais, nes tai disciplina, susijusi su „privačiu tikėjimu“. Kiti aiškina, jog konfesinę tikybą reikėtų apskritai pakeisti neutralia religijų istorija (tai mėginta padaryti sovietiniais laikais, kai buvo dėstomas mokslinio ateizmo kursas, tiesa, jis nebuvo neutralus).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija