2009 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 67
(1759)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Papiktino Lenkijos finansuojamos istorijos pamokos

Grupė Lietuvos Seimo narių pasipiktino Lietuvos mokyklose lektorių iš Lenkijos vedamomis istorijos pamokomis. Jie paragino Užsienio reikalų ministeriją (URM) imtis diplomatinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias, jų teigimu, „nesankcionuotam užsienio valstybių struktūrų kišimuisi į ugdymo procesą Lietuvos švietimo sistemoje“.

Mat praėjusį ketvirtadienį ir penktadienį keliose dešimtyse lenkiškų mokyklų Lietuvoje Lenkijos tautos atminties instituto darbuotojai vedė pamokas, skirtas SSRS įvykdyto Lenkijos užpuolimo 70-osioms metinėms. Valdančiajai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijai priklausantys parlamentarai pareiškime primena, kad Lietuva ir Lenkija „laikosi skirtingų istorijos interpretacijų dėl kai kurių praeities puslapių ir dėl prieš 90 metų Lenkijos įvykdytos rytų Lietuvos okupacijos, o po to – ir aneksijos“. Anot Seimo narių, apie šią akciją Lietuvos mokyklose Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei URM nebuvo informuotos, ir iš Lenkijos pusės nebuvo jokių pastangų kaip nors derinti savo šviečiamąsias iniciatyvas su Lietuvos institucijomis bei atsižvelgti į Lietuvos įstatymų reikalavimus. Seimo nariai prašo nurodyti URM imtis diplomatinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias „nesankcionuotam užsienio valstybių struktūrų kišimuisi į ugdymo procesą Lietuvos švietimo sistemoje“. Seimo nariai pasiūlė tobulinti įstatymus, kad juose būtų atsižvelgiama į Baltijos šalių ir Lenkijos praktiką, tautinių mažumų mokyklose nustatant dalies mokymo dalykų dėstymą valstybine kalba, ir būtų aiškiau apibrėžiamas Lietuvos istorijos mokymo prioritetas. Parlamentarų nuomone, tikslinga „įpareigoti ŠMM artimiausiu metu sudaryti ir pradėti įgyvendinti papildomą Lietuvos istorijos mokymo programą tautinių mažumų mokyklose, susijusią su artėjančia Lietuvos istorinės sostinės Vilniaus susigrąžinimo 70-ties metų sukaktimi, o taip pat su anuometinės Lenkijos vadovų įvykdytos rytų Lietuvos okupacijos 90-ties metų sukaktimi“.

Kaip praėjusią savaitę pranešė Lenkijos naujienų agentūra PAP, ketvirtadienį ir penktadienį Lenkijos tautos atminties institutas istorijos pamokas turėjo vesti Vilniaus mieste bei Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Pasak šio instituto istorinio švietimo skyriaus vedėjo Andžejaus Zavistovskio, į akciją turėjo būti įtraukta apie 1200 žmonių. Jos metu moksleiviai turėjo būti supažindinami su 1939 metų rugsėjo mėnesio įvykiais. Pamokas skaityti – keliolika lektorių iš Lenkijos tautos atminties instituto visuomeninio švietimo biuro, taip pat šio instituto Balstogės, Gdansko, Katovicų, Ščecino, Vroclavo skyrių darbuotojai, mokytojai, visuomenininkai. A. Zavistovskis tikėjosi, jog pamokos sudomins lenkų mokinius, nes jos parengtos atsižvelgiant į regionų ypatumus. Moksleiviams buvo pateikti šaltiniai, kurie susiję su Šalčininkais arba Vilniumi. Be pamokų lenkų mokytojai taip pat turėjo dalyvauti specialiuose rengiamo projekto „Papasakosiu tau apie laisvą Lenkiją“ mokymuose, kurių tikslas yra supažindinti jaunus žmones su naujausia Lenkijos istorija. Moksleiviai mokėsi imdami interviu iš žmonių, kurie aktyviai dalyvavo politiniame ir visuomeniniame gyvenime, priešindamiesi esamai valdžios sistemai 1939–1989 metais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija