2009 m. spalio 9 d.
Nr. 71
(1763)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pasveikino dvasios tėvą

Šv. Mišias aukoja kardinolas
Audrys Juozas Bačkis
ir prel. Stasys Žilys

Dvasios tėvas 85-ojo
gimtadienio proga buvo pagerbtas
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje

Rugsėjo 20-ąją, sekmadienį, Romoje buvo pagerbtas Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos dvasios tėvas apaštalinis protonotaras Stasys Žilys, kuriam rugsėjo 24 dieną sukako 85 metai. Šia proga šv. Mišias aukojo Romoje tomis dienomis apsilankęs buvęs prel. S. Žilio studentas Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Po šv. Mišių apaštalinį protonotarą sveikino Kolegijos bendruomenė bei Lietuvos ambasadoriai prie Šventojo Sosto ir Italijos Respublikoje.

Stasys Žilys gimė 1924 metų rugsėjo 24 dieną Žemaitijoje. 1943 metais įstojo į Telšių kunigų seminariją, tačiau dėl sovietų okupacijos mokslus tęsė Vokietijoje, o vėliau – Romoje. Čia 1948 metų pabaigoje jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Iš pradžių dirbo sielovadoje Kanadoje. Vėliau grįžo tęsti studijų į Romą, dirbo Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, o vėliau ir Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijoje. Iš darbo kongregacijoje prel. S. Žilys jau senokai išėjo į pensiją, tačiau iki šiol yra Kolegijos dvasios tėvas. Apaštalinis protonotaras dr. S. Žilys yra paskelbęs porą knygų liturgijos temomis.

Pagal VR
Nuotraukos iš Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija