2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Gegužiukai

Antano R. Šakalio suvenyrinis vokas

Gegutė kiaušinius deda į daugelio giesmininkų lizdus ir pati jų neperi. Išsiritęs gegužiukas jau pirmomis dienomis išstumia iš lizdo šeimininko kiaušinius arba jauniklius ir lieka lizde vienas. Peri ir jauniklį maitina lizdo šeimininkas.

Panašūs dalykai dėjosi nuo pat Atgimimo Lietuvoje. Artima Rytų kaimynė gegutės pavyzdžiu į atgimstančios Lietuvos lizdą jau ne kiaušinius dėjo, o gatavus gegužiukus, dažniausiai iš vietinių paukštynų, tupdė. Kiek tokių gegužiukų yra politinėse partijose, visuomeniniuose judėjimuose, žiniasklaidoje, valstybės institucijose, būtų sunku suskaičiuoti. Tačiau per dvidešimtmetį gyvastingumu ir vislumu pasižymintys gegužiukai įsiskverbė į visų lygių valstybines struktūras, tapę „valstybininkais“ kėsinosi patį lizdą užvaldyti. Stebėdamas tą nelemtą užvaldymą aprašiau jį eilėmis.

 

        Gegutė ir devynbalsė

 

Kukuot kimiu balsu gegutei pabodo,
Devynbalsę išgirdus gilumoje sodo,
Savo vaikus sumanė išmokyt giesmės,
Nors reiktų netekti savos prigimties.

    Devynbalsės lizdely kai rados kiaušiniai,
    Gegutė nutaikius savą dėjo tyliai.
    Patikli giesmininkė klastos nepažino,
    Tausojo, perėjo, maitino mažylius.

Vienas iš jauniklių labai greit įmito,
Išmėtė mažylius, kaip koks parazitas.
Vargšė giesmininkė vienturtį augino,
Kol gegutė skristi draugėn pavadino.

    Tačiau gegužiukas balso nepakeitęs,
    Ne prie giesmininkės – prie motinos taikės;
    Vienodai plunksnavos, vienodai kukavo,
    Ir elgės vienodai pagal prigimtį savo.

                      *    *    *
Kartais į draugiją klastūnas atklydęs,
Prisiplaka veikiai kaip tikras dalyvis.
Tačiau toks veikėjas per klastą užgimęs,
Dažniausiai suardo ir pačią draugiją.


Nelengva tuos „gegužiukus“ atpažinti, nes plunksnuojasi, bando giedoti giesmininkų balsais, tačiau elgesys, veikla galiausiai išduoda.

Dailininkas Antanas Rimantas Šakalys, kuriantis suvenyrinius pašto vokus, spalio 10 dieną išplatino voką su vieno iš „valstybininkų“ – Audriaus Siaurusevičiaus – portretu bei greta išvardino visą jų draugiją. Ir taip sutapo, kad to voko pasirodymo išvakarėse, spalio 9 dieną, „XXI amžius“ išspausdino Sausio 13-osios brolijos raginimą A. Siaurusevičiui dėl netinkamo vadovavimo trauktis iš LRT vadovo pareigų. Viešai išplatintą pareiškimą pasirašė Sausio 13-osios brolijos valdybos pirmininkė Jadvyga Bieliauskienė, Loretos Asanavičiūtės motina Stasė Asanavičienė, žinoma disidentė sesuo Nijolė Sadūnaite ir kiti. Tačiau Sausio 13-osios brolijos tarybos pirmininkė, Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, nepritardama brolijos narių pareiškimui, ragino juos savo parašus atšaukti. Į ką tai panašu?..

Algimantas Zolubas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija