2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bazilijonų įsikūrimo Padubysyje sukaktis 

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Konferencijos dalyvių grupė prie
paminklo. Antras iš kairės – tėvas
Ivanas Majkovičius OSBM

Paminklas vienuoliams bazilijonams
atminti Bazilionuose

Tėvas Ivanas Majkovičius OSBM
pašventino paminklą
Kazimiero VALIAUS nuotraukos

Prieš 260 metų į Dubysos dešinįjį krantą turtingi žemvaldžiai broliai Antanas ir Jonas Beinoriai iš Vilniaus pasikvietė vienuolius bazilijonus, jiems sudarė geras sąlygas kultūrinei ir religinei veiklai. Vienuoliai Beinorių lūkesčius visiškai pateisino. Nuo 1749 metų čia įsikūrė vienuolynas, buvo pastatyta bažnyčia, iki šiol išlaikiusi Šv. Bazilijaus Didžiojo titulą, 1773 metais prie vienuolyno įkurta pradžios mokykla. Nors vienuoliams Padubysyje caro valdžia leido būti tik iki 1832 metų, tačiau žmonės jų veiklos nepamiršo, miestelį pradėjo vadinti Bazilionais. Sovietmečiu miestelis vėl pavadintas Padubysiu. Dabar jis vėl (tikėkime, kad visam laikui) vadinasi Bazilionais.

2000 metų pabaigoje įsikūrus Lietuvių–ukrainiečių istorikų asociacijai (pirmininkė dr. Aldona Vasiliauskienė), plačiai ir giliai pradėta tyrinėti Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veikla Lietuvoje ir Ukrainoje, pasirašytos sutartys tarp Šiaulių universiteto ir Ukrainos aukštųjų mokyklų bei mokslo įstaigų, surengtos net devynios mokslinės konferencijos. Devintoji įvyko spalio 9 dieną Bazilionuose. Į bažnyčią, kurioje šv. Mišios buvo aukojamos Rytų apeigų katalikų tradicija, susirinko gausus būrys mokinių, miestelio gyventojų, svečių iš Vilniaus, Ukrainos. Iš Ukrainos atvykęs t. Artemijus OSBM per pamokslą dėkojo savo pirmtakams ir ragino gyventi taip, kad būtume pavyzdžiu aplink esantiems, kad patrauktume juos ne žodžiais, o darbais.

Po pamaldų buvo pašventintas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtas paminklas, pastatytas prie vidurinės mokyklos. Ši septynių metrų ąžuolinė skulptūra (autorė šiaulietė skulptorė Birutė Kasperavičienė) su užrašu OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni) neleis pamiršti, ką šiam kraštui davė vienuoliai bazilijonai. Prie šio paminklo atsiradimo prisidėjo visi – mokiniai ir mokytojai pamatams rinko akmenis iš apylinkių, Šiaulių miškų urėdija dovanojo ąžuolą, Ričardas Janulis atliko darbus, prisidėjo Tado Rimkevičiaus vadovaujama žemės ūkio bendrovė.

Pašventinus paminklą, žmonės rinkosi į mokyklą, kur vyko konferencija. Pranešimus skaitė svečiai iš Ukrainos t. Igoris, t. Artemijus, doc. dr. Vlodymyras Andriuška ir Lietuvos atstovai dr. Aldona Vasiliauskienė, Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys, Šiaulių universiteto prorektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, prof. habil. dr. Vytenis Rimkus, doc. dr. Irena Ramaneckienė, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas, Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vyresnysis, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo.

Dešimtoji mokslinė tarptautinė konferencija iš ciklo „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ vyks Ukrainoje. Joje dalyvaus ir Lietuvos atstovai.

Šiaulių rajonas
Kazimiero VALIAUS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija