2009 m. spalio 23 d.
Nr. 75
(1767)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Patriotizmo pamoka Dzūkijos kaime

Dr. Aldona Kačerauskienė

Sodinamas ąžuoliukas

Partizano Dominyko Jėčio – Ąžuolio
anūko skulptoriaus Gedimino Jėčio
naujasis koplytstulpis Sūkurių
kaime Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
kuriame išdrožta Šiluvos
Švč. M. Marijos su Kūdikiu skulptūra

Lietuvai pagražinti draugijos
pirmininkas Juozas Dingelis,
Seimo narė Auksutė
amanauskaitė-Skokauskienė
ir aktorius Tomas Vaisieta

Spalio 4-ąją Sūkurių kaime Miroslavo klebonas kun. Antanas Matusevičius pašventino paminklą, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Pasakoja Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas, kurio iniciatyva šis paminklas atsirado: „Svečiuodamasis Zyplių dvare (Šakių r.) pamačiau daug įdomių skulptūrų, susipažinau su skulptoriumi Gediminu Jėčiu. Pradėjome tartis dėl skulptūros prie mūsų bendruomenės namų. Jis pasiūlė iš Žemaitijos žemėje užaugusio ąžuolo išskobti Šiluvos Dievo motinos su Kūdikiu skulptūrą. Man šis sumanymas patiko – juk Marija gelbėjo Lietuvą sunkiausiais metais. Pritarus Prienų rajono savivaldybei, vicemerui Kęstučiui Palioniui ant leidimo uždėjus antspaudą, sumanymas įgyvendintas...“

Nuo šiol į Sūkurių kaime esančius bendruomenės namus ateinančius žmones sutiks Šiluvos Marijos skulptūra. Ilgametė Vankiškių pradinės mokyklos mokytoja Albina Sviderskienė išreiškė viltį, kad paminklas, puikiai įsikomponavęs į gražų kaimo peizažą, suteiks jėgų išgyventi sunkmetį Žiūronių, Sūkurių, Mackių ir kitų aplinkinių kaimų žmonėms.

Nors paminklas skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui, renginio akcentas buvo partizanų paminėjimas. Skulptūros autorius G. Jėčys sakė: „Esu partizano Dominyko Jėčio-Ąžuolio anūkas. Mano senelis gimė Aukštaitijoje esančiame Sodelių kaime (Panevėžio r.), o kovojo ir žuvo čia, Dzūkijoje. Taigi šis paminklas skirtas ir jam“. Renginyje dalyvavusi Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago duktė, dalijosi prisiminimais: „Nuo pat gimimo buvau slapstoma, negalėjau legaliai gyventi. Areštavus tėvus, lankiau Alytaus rajono Ūdrijos mokyklą, esančią netoli šių vietų. Dzūkija man labai artima. Iš čia kilusi mano mama, iš čia pas partizanus išėjo mano tėvas. Šiame krašte žmonės gerai žinojo ir gerbė mano tėvus. Gal todėl po jų arešto po pamokų prieidavo ne vienas mokytojas ir labai tyliai paklausdavo apie mano tėvus. Aš ta tema nekalbėjau, todėl jie pasakydavo, kad ir jų giminėje yra kažkas žuvę už Lietuvos laisvę, ir su užuojauta tardavo – našlaitėlė“.

Miroslavo klebonas kun. A. Matusevičius aukojo šv. Mišias už partizanus, kunigus (šiuos metus Šventasis Tėvas paskelbė Kunigų metais), pranciškonus vienuolius (spalio 4-oji – šv. Pranciškaus diena), už tai, kad Lietuvos žmonės atsivertų Dievo malonei. Miroslave gyvenančios Šv. Vincento Pauliečio seserys vienuolės, į Lietuvą atvykusios iš Peru, sukalbėjo maldą už Lietuvą.

Renginyje dalyvavo ir žodį tarė buvęs partizanas Albinas Slavickas, ryšininkė Anelė Marcinkevičienė, partizanų kovose netekusi vyro ir brolio, skrebų atvaryta prie jų išniekintų palaikų atpažinti, kiti partizaninio judėjimo dalyviai, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Prienų vicemeras K. Palionis. Aktorius Tomas Vaisieta atliko montažą „Pasikalbėjimas su Lietuva“, alytiškių moterų ansamblis „Dzūkų pulkucis šilagilė“ atliko keletą giesmių ir partizanų dainų.

Alytaus rajonas
Vytauto LEŠČINSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija