2009 m. lapkričio 18 d.
Nr. 81
(1773)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Dailininkė domėjosi ir fotografija

Bronius VERTELKA

Su Domicelės Tarabildienės gyvenimu
ir kūryba supažindino menotyrininkė
dr. Giedrė Jankevičiūtė iš Vilniaus

Spalio 28-ąją Panevėžio kraštotyros muziejaus Moigių namų salėje buvo pristatyta dailės klasikės Domicelės Tarabildienės asmenybė ir kūryba. Apie žymios menininkės gyvenimą ir darbus pasakojo menotyrininkė dr. Giedrė Jankevičiūtė iš Vilniaus.

D. Tarabildienė, pasak dr. G. Jankevičiūtės, buvo veržli, drąsi ir energinga. Prieškariu ji buvo pirmoji moteris, išvykusi į Paryžių semtis aukštųjų meno mokslų. Dar moksleivės neįprastus meninius gabumus pastebėjo skulptorius Juozas Zikaras. Vykstant Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros statybai, Domicelė  talkino iš Raguvos kilusiam dailininkui Jonui Mackevičiui, šioje šventovėje  piešusiam freską „Stebuklas ties Polocku“.


Portugalės skulptūros

Bronius VERTELKA

Portugalės skulptorės Maria
Leal da Costa kūrybos parodą
pristatė Vilniaus galerijos
„Meno niša“ direktorė Diana
Stomienė (dešinėje) ir parodų
kuratorė Marytė Gurevičienė

Lapkričio 3-ąją Panevėžio dailės galerijoje atidaryta portugalų skulptorės Maria Leal da Costa paroda „Skrydis“. Tai bendras Portugalijos ambasados Lietuvoje ir Vilniaus galerijos „Meno niša“ projektas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti ir plėsti kultūrinius mainus, užmegzti bei stiprinti tarptautinius kontaktus tarp dviejų šalių. Paroda jau eksponuota Kaune, galerijoje „Meno niša“ Vilniuje, Klaipėdos parodų rūmuose.


Totoriai: daugiau kaip 600 metų

Darius Babijonas

Parodos „Totoriai šalia mūsų“ rengėjai
(iš kairės): parodos sumanytojas
Vilmantas Dunderis, Alytaus kraštotyros
muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė,
fotografė Zita Stankevičienė ir Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos pirmininko
pavaduotojas Motiejus Jakubauskas
Neringos Babijonienės nuotrauka

Alytaus kraštotyros muziejuje iki lapkričio pabaigos veiks paroda „Totoriai šalia mūsų“. Praėjusią savaitę gausiai susirinkusius lankytojus sveikino muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė, Alytaus, Subartonių (Varėnos r.), Kauno totorių, Miklusėnų bendruomenės atstovai, parodos sumanytojas Vilmantas Dunderis ir šio muziejininko talkininkė fotografė Zita Stankevičienė.


Galerijų likimas nulemtas

Bronius VERTELKA

Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos kolegija pritarė  Fotografijos ir Dailės galerijų sujungimui, įkuriant Panevėžio meno centrą. Apie tai kultūros darbuotojai sužinojo tik iš Savivaldybės tinklalapio ir spaudos.

Todėl spalio 15 dieną Dailės galerijoje vyko diskusija su valdžios atstovais. Projekto autorė Savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė aiškino, kad sujungimas per metus leistų sutaupyti 70 tūkstančių litų. Ji taip pat kaltino ir Dailės galerijos direktorę Jolantą Lebednykienę, kad jos vadovaujamoje įstaigoje dirba pernelyg daug žmonių.


Atliks vokiečių kompozitoriaus kantatą

Kauno valstybinis choras Kaune ir Vilniuje atliks K. Orfo „Carmina Burana“

Rimantas KLEVEČKA

Buvęs ilgametis Kauno
valstybinio choro dainininkas
Albinas Tamulaitis
Autoriaus nuotrauka

Lapkričio 19 dieną, ketvirtadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje ir 20 dieną, penktadienį, 19 val. Vilniaus kongresų rūmuose Kauno valstybinis choras (vad. prof. P. Bingelis) ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Gintaro Rinkevičiaus, atliks  Karlo Orfo kantatą „Carmina Burana“.

XX amžius vokiečių kompozitorius Karlas Orfas gimė 1895 m. liepos 10 dieną Miunchene (mirė 1982 m. kovo 29 d. Andechso abatijoje). K. Orfas mokėsi Miuncheno muzikos akademijoje, dirbo Manheimo ir Darmštato operos rūmuose. 1925 metais įkūrė Giunter gimnastikos, meno ir muzikos mokyklą, kurioje dirbo su jaunaisiais muzikais bei gilinosi į muzikinės pedagogikos teoriją. Nacių režimo laikotarpiu Orfo „Carmina Burana“ susilaukė didelio populiarumo, todėl Orfas pakviestas sukurti muziką operai „Vidurvasario nakties sapnas“. Kūrinys „O Fortuna“ iš Karlo Orfo „Carmina Burana“ išlaikė savo populiarumą iki dabartinių laikų ir laikomas Orfo kūrybos šedevru.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija