2009 m. lapkričio 18 d.
Nr. 81
(1773)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Totoriai: daugiau kaip 600 metų

Darius Babijonas

Parodos „Totoriai šalia mūsų“ rengėjai
(iš kairės): parodos sumanytojas
Vilmantas Dunderis, Alytaus kraštotyros
muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė,
fotografė Zita Stankevičienė ir Lietuvos
totorių bendruomenių sąjungos pirmininko
pavaduotojas Motiejus Jakubauskas
Neringos Babijonienės nuotrauka

Alytaus kraštotyros muziejuje iki lapkričio pabaigos veiks paroda „Totoriai šalia mūsų“. Praėjusią savaitę gausiai susirinkusius lankytojus sveikino muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė, Alytaus, Subartonių (Varėnos r.), Kauno totorių, Miklusėnų bendruomenės atstovai, parodos sumanytojas Vilmantas Dunderis ir šio muziejininko talkininkė fotografė Zita Stankevičienė.

Kaip pasakojo V. Dunderis, šia paroda siekiama supažindinti su totorių kultūra, istorija, tradicijomis ir įrodyti, kad daugiau kaip 600 metų šalia lietuvių gyvenantys totoriai turi kuo didžiuotis – ne vien šimtalapiu pyragu...

Dzūkijos paveldo dalimi laikomas skanėstas – tikrai ne vienintelis akcentas, liudijantis totorių indėlį į Lietuvos kultūrą. Parodos iniciatoriaus teigimu, šiai tautai turėtume būti dėkingi ne tik už mūsų kulinarinę įvairovę, agurkus ir svogūnus, atvežtus į Lietuvą, ir apskritai – daržininkystės vystymą, bet ir paramą ginant kraštą, karyboje, kitose srityse.

Asmeninių archyvų eksponatus parodai paskolino Motiejus Abunevičius, Motiejus Jakubauskas, kiti totoriai. Miklusėniškis, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotojas M. Jakubauskas muziejininkams ir jų kolegoms įteikė padėkas, o drauge su Galimu Sitdykovu – jo ir Ado Jakubausko ir Stanislavo Dumino parengtas knygas „Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje“.

Skolingi neliko ir lietuviai. Z. Stankevičienė Raižiuose kuriamam totorių muziejui skyrė parodoje eksponuojamas fotografijas. „Gal tai ne meninė fotografija, bet tikrai istorinė dokumentika“, – dovanodama nuotraukas sakė fotografė. Dalyvavimas „Totoriai šalia mūsų“ parodos rengimo darbuose Z. Stankevičienei buvo mielas sugrįžimas prie Alytaus rajono totorių temos, kurią prieš daugiau nei 20 metų ji apgynė savo diplominiame darbe Vilniaus universitete.

Parodoje pristatytas ir teminis katalogas. Pasak muziejininko Vilmanto Dunderio, į leidinį sudėtas ir totoriškų žodžių žodynėlis, kuriuos jam ir katalogo redaktorei Vilijai Markauskienei teko išmokti projekto metu. Rengėjai tikisi, kad parodos eksponatai, ypač katalogo žodynėlis,  padės patiems totoriams geriau pažinti save, kalbą.

„Totoriai šalia mūsų“ atidaryme Krymo totorių tautines melodijas dainavo Rima Kazėnienė iš Kauno ir dūdelininkas Ernestas Gaidukevičius iš Subartonių. Renginio dalyviai vaišinosi garsiuoju šimtalapiu, o Alytaus kraštotyros muziejuje dar apsilankysiančių laukia DVD plokštelė su originaliu filmu „Murzų ainiai Lietuvos žemėje“. Rusijos Federacijos Tatarstano respublikos sostinėje Kazanėje vykusiame konkurse šis filmas buvo pripažintas geriausiu.

Alytus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija