2009 m. lapkričio 20 d.
Nr. 82
(1774)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Juos globoja Rūpintojėlis

Dr. Aldona Kačerauskienė

Balčiūnų šeima prie Rūpintojėlio

Pasvaliečių kaimas yra vienas didžiausių kaimų Biržų rajone. Nuo rajono centro jis nutolęs 14 km į šiaurės vakarus. Nuo šiol pagrindinėje gatvėje esančią Teodoros Valerijos ir Algirdo Alfonso Balčiūnų sodybą puošia Rūpintojėlis, kurį liepos 4 dieną pašventino Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas kun. Eimantas Novikas. Rūpintojėlis pastatytas sodybos šeimininkės  Teodoros Valerijos 70-ojo jubiliejaus proga.


Senosios Rūdos kaimo šviesuoliai

Dalija Ona PARNARAUSKIENĖ

Adelė ir Vytautas Martinaičiai
savo sodyboje. 2009 m.

Kazlų Rūdos girios paunksnėje išaugo daug Lietuvos šviesuolių – Dovydaičių, Paukščių ir trys Martinaičių šeimos kartos. XIX amžiuje tarp miškų įsikūrusiame Senosios Rūdos kaime (3 km nuo Kazlų Rūdos), kuris tęsėsi palei Pilvės upelį (Šešupės intaką), apsigyveno Nekodemo ir Ievos Martinaičių šeima. Didelėje Martinaičių šeimoje 1879 metais gimė ir sūnus Jurgis, su tėvais tėviškėje gyvenęs iki jų mirties. Jurgio ir Magdelenos šeimoje užaugo devyni vaikai: šeši sūnūs ir trys dukros. Net trys sūnūs tapo miškininkais, o dukra Magdelena Karčiauskienė – žymia mokslininke.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija