2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pagerbtas kunigo atminimas

Kęstutis PRANCKEVIČIUS

Minėjimo dalyviai Vilniuje, prie
kun. B. Laurinavičiaus žūties vietos
Laimutės Luomanaitės nuotrauka

Ūkanotą ir lietingą lapkričio 24-osios rytmetį Vilniuje, prie judrios Žalgirio-Kalvarijų gatvių sankryžos, prie kuklaus ąžuolinio paminklo, sužibo žvakelių jūra. Iš sostinės, Vilnijos krašto ir kitų Lietuvos kampelių susirinkę tikintieji malda ir giesmėmis pagerbė prieš 28-erius metus netoli šios vietos tragiškai žuvusio kunigo Broniaus Laurinavičiaus šviesų atminimą. Ceikiniuose, Kalesninkuose, Švenčionėliuose, Adutiškyje ir kitose Rytų Lietuvos parapijose Evangelijos šviesą aktyviai skleidęs kunigas pelnė ne tik vietos gyventojų, bet ir visos Lietuvos tikinčiųjų, Laisvės kovotojų pagarbą. Prieš pusę amžiaus siaučiant aršiems buldozerinio ateizmo vėjams Švenčionėliuose jis sugebėjo pastatyti didingą bažnyčią, kurią ne veltui šiandien vadiname paminklu pačiam šventovės statytojui kun. B. Laurinavičiui.


Malda už ganytoją

Klierikas Andrius TARVIDAS

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ,
šventina prof. Antano Kmieliausko
iš akmens iškaltą Rūpintojėlį prie
vysk. Antano Vaičiaus kapo

Lapkričio 25 dieną Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje prisimintas šviesaus atminimo vyskupas Antanas Vaičius, daug metų tarnavęs Telšių vyskupijos tikintiesiems.

Vyskupo mirties metinių šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo kiti svečiai vyskupai: Kaišiadorių – Juozapas Matulaitis, Vilkaviškio – Rimantas Norvila, Panevėžio – Jonas Kauneckas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas bei dabartinis Telšių ganytojas Jonas Boruta SJ. Eucharistiją šventė ir nemažas būrys vyskupijos dvasininkų, kurių daugelį kunigiškajai tarnystei pašventino būtent vyskupas A. Vaičius.


Pro memoria

Iškili Lietuvos laisvės gynėja

Jadvyga Bieliauskienė

„Didžiausia pagarba kilniajai Lietuvos laisvės gynėjai – Jadvygai Bieliauskienei!

Lietuva atsisveikino su didžia kovotoja už Lietuvos laisvę. Tai buvo ypatinga moteris, labai mylėjusi savo Tėvynę, už jos laisvę paaukojusi gražiausius jaunystės metus. Lietuvai atgavus laisvę ir ją apgynus, siekė teisingesnio Sausio 13-osios aukų ir nukentėjusiųjų įvertinimo, kad žuvusiųjų šeimos ir sužeistieji gautų kuklias rentas ar kompensacijas, o visų pirma, kad laisvės gynėjai sulauktų deramo moralinio įvertinimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija