2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Nesibaigianti kelionė Dievo link

Kulautuva. Ilgus metus brandintas gilesnės bendrystės su Dievu troškimas paskatino parapijos bendruomenę įsiklausyti į Jo kvietimą atverti širdis Šventajai Dvasiai ir įsijungti į dvasinio atsinaujinimo programą „Atgaivink“. Spalio 18 dieną pradėjome ją įgyvendinti. Naujos patirtys ir įpareigojimai jaudino, tačiau atsakomybė ne pečius slėgė, bet augino sparnus. Stiprėjome maldoje ir Dievo žodžio apmąstymuose, mokėmės nebijoti, pasitikėti, pasidalinti – kūrėme gyvą tikinčiųjų bendruomenę. Susikūrė septynios tikėjimo pasidalijimo grupelės. Neretai su ašaromis akyse žmonės dalijosi skaudžia tikėjimo patirtimi, dėkojo Dievui ir programos organizatoriams už galimybę pabūti kartu, sustiprinti tikėjimą malda, Dievo žodžiu, Bažnyčios mokymu.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčiai – 250

SENAMIESTIS. Kauno jėzuitai ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios bendruomenė dėkoja Dievui už savo bažnyčią, kurią 1759 metais iškilmingai pašventino žemaičių vyskupas A. Tiškevičius, dedikuodamas ją šv. Pranciškaus Ksavero garbei. Šalia išaugusi mokykla garsėjo gera tvarka ir išsilavinusiais mokytojais jėzuitais. Panaikinus jėzuitų ordiną, bažnyčia ir kolegija atiteko valstybei. Vykstant karui, prancūzų kariuomenė nusiaubė bažnyčios ir kolegijos pastatus. Caro valdymo metais bažnyčia buvo pertvarkyta ir paversta stačiatikių cerkve. Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia buvo toliau niokojama. Lietuvos nepriklausomybės metais į bažnyčią sugrįžę jėzuitai toliau gražiai darbavosi atnaujintuose bažnyčios ir kolegijos pastatuose. Po Antrojo pasaulinio karo jėzuitai ir vėl buvo priversti palikti bažnyčią, kurioje sovietinė valdžia įrengė mokyklos sporto salę ir metalo dirbtuves. 1990 metais jėzuitai ir vėl sugrįžo į Dievo namus. Šiandien mes džiaugiamės Dievo pergalėmis kiekvieno mūsų gyvenime – mes esame tikrieji nugalėtojai, nes mes ir vėl savo Tėvo namuose. Šioje bažnyčioje Viešpatį šloviname sekmadieniais 10 val., 12 val. ir 17 val., o šiokiadieniais 17 val. Bažnyčios patalpose buriasi įvairios sielovados grupelės, vykdomi nauji projektai, atsivėrė daug savanoriškos veiklos galimybių.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Marijos diena

Šiluva. Lapkričio 13-ąją Marijos diena, be kitų pamaldų, minėta iškilminga Eucharistijos liturgija, vidudienį prasidėjusia Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje. Liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras, trys dešimtys kunigų iš įvairių Lietuvos parapijų. Tądien drauge su piligrimais meldėsi ir gausiai atvykę Kėdainių dekanato tikintieji, surengę į Šiluvą piligriminę kelionę. Sielovadoje patarnavo šio dekanato kunigai. Per pagrindines pamaldas giedojo Kėdainių Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio parapijų jungtinis choras. Arkivyskupo paraginti Marijos dienos piligrimai meldėsi už sunkų metą išgyvenančią Lietuvą, prašydami Viešpaties vesti Tėvynę į ateitį.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Paminėjo ilgametį gydytoją

Prie Skapiškio Igno Vaitoškos
vardu pavadintos ambulatorijos
atidengtos paminklinės lentos
jo vaikai (iš kairės): Aleksandras,
Virginija, Salvinija ir Ignas

Skapiškis. Lapkričio 7 dieną paminėtas ilgamečio gydytojo Igno Vaitoškos (1909 11 07–1983 12 22) gimimo šimtmetis. Šv. Mišias Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukojo vietos klebonas kun. Zenonas Navickas ir iš Kauno atvykęs skapiškietis monsinjoras Petras Meilus, gerai pažinojęs gydytoją I. Vaitošką. Pamokslo metu monsinjoras apžvelgė sudėtingą I. Vaitoškos gyvenimo kelią, kupiną meilės Dievui bei žmogui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija