2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Nesibaigianti kelionė Dievo link

Kulautuvos parapijos klebonas
kun. Šarūnas Petrauskas
aukoja šv. Mišias

Kulautuva. Ilgus metus brandintas gilesnės bendrystės su Dievu troškimas paskatino parapijos bendruomenę įsiklausyti į Jo kvietimą atverti širdis Šventajai Dvasiai ir įsijungti į dvasinio atsinaujinimo programą „Atgaivink“. Spalio 18 dieną pradėjome ją įgyvendinti. Naujos patirtys ir įpareigojimai jaudino, tačiau atsakomybė ne pečius slėgė, bet augino sparnus. Stiprėjome maldoje ir Dievo žodžio apmąstymuose, mokėmės nebijoti, pasitikėti, pasidalinti – kūrėme gyvą tikinčiųjų bendruomenę. Susikūrė septynios tikėjimo pasidalijimo grupelės. Neretai su ašaromis akyse žmonės dalijosi skaudžia tikėjimo patirtimi, dėkojo Dievui ir programos organizatoriams už galimybę pabūti kartu, sustiprinti tikėjimą malda, Dievo žodžiu, Bažnyčios mokymu.

Geranoriškai, pasiaukojamai ir ne tiek iš pareigos, kiek iš meilės į „Atgaivink“ darbą pasinėrė daugybė žmonių: klebonas kunigas Šarūnas Petrauskas, programos koordinatorė Genutė Gabrilavičienė, grupelių vadovai, mokytojai ir mokiniai, per šv. Mišias skaitantys Šventojo Rašto skaitinius, giedantys giesmes. Bažnyčia pasipuošė plakatais, vėliava, „Atgaivink“ medžiu, kuris mirga įvairiaspalviais klevo lapeliais su juose užrašytomis parapijiečių įsipareigotomis maldomis. Dievo parama, globa lydėjo mūsų darbus ir stiprino viltingas suvokimas, kad šis pirmas programos etapas „Dievas mus kviečia“ gal kai kam bus pradžia, o kai kam viena iš stotelių į niekad nesibaigiančią kelionę Dievo link, į amžinąsias vertybes, į meilę.

Beata Šadzevičienė

Gabrielės Šadzevičiūtės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija