2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Paminėjo ilgametį gydytoją

Prie Skapiškio Igno Vaitoškos
vardu pavadintos ambulatorijos
atidengtos paminklinės lentos
jo vaikai (iš kairės): Aleksandras,
Virginija, Salvinija ir Ignas

Skapiškio bibliotekoje
prisiminimų popietė, skirta
Igno Vaitoškos 100-mečiui paminėti.
Iš kairės: Aleksandras Vaitoška,
mons. Petras Meilus, kun. Zenonas
Navickas, Ignas Vaitoška

Skapiškis. Lapkričio 7 dieną paminėtas ilgamečio gydytojo Igno Vaitoškos (1909 11 07–1983 12 22) gimimo šimtmetis. Šv. Mišias Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukojo vietos klebonas kun. Zenonas Navickas ir iš Kauno atvykęs skapiškietis monsinjoras Petras Meilus, gerai pažinojęs gydytoją I. Vaitošką. Pamokslo metu monsinjoras apžvelgė sudėtingą I. Vaitoškos gyvenimo kelią, kupiną meilės Dievui bei žmogui.

Ambulatorijoje, prie kurios jau kabojo lentelė „Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorija“, susipažinta su gydytojo gyvenimo epizodais (fotografijų parodą parengė bibliotekininkė Roma Bugailiškienė). Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius ir Kupiškio vicemeras Aidas Mikėnas kalbėjo apie gydytojo Igno Vaitoškos veiklos svarbą ne tik Skapiškio, bet ir kitų vietovių žmonėms. Atminimo lentą (autorius Antanas Mikėnas) atidengė Kupiškio poliklinikos direktorė Dovilė Kulbokienė ir Skapiškio Igno Vaitoškos ambulatorijos vedėja vyr. gydytoja Valentina Ryženok. Mons. P. Meilus pašventino atminimo lentą ir suremontuotas ambulatorijos patalpas.

Pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius parengtą literatūrinę kompoziciją parodė Skapiškio vidurinės mokyklos 12 klasės mokinės (vadovė Auksė Jankevičienė). Pranešimą apie gydytoją Igną Vaitošką perskaitė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, prisiminimais dalijosi buvusi mokytoja Danutė Gaškaitė (Pandėlys), gydytoja Juzefa Štelemeckienė (Kupiškis), gydytoja Dalia Vasiliauskaitė (Kaunas), vyr. gydytojas Povilas Rimkus (Kupiškis), krikšto dukra Regina Balčiūnienė (Panevėžys), gydytojo Igno Vaitoškos dukra Virginija Pedišienė (Vilnius). Beje, mediko specialybę pasirinko net trys iš keturių vaikų, kuriuos Ignas Vaitoška užaugino su žmona akušere Kotryna Jurgelionyte-Vaitoškiene. Igno Vaitoškos dukros Virginija ir Salvinija džiaugėsi, kad tėvelio atminimas įamžintas Skapiškyje, kuris jam buvo labai svarbus. Iš pamokslo, pranešimo ir atsiminimų atsiskleidė gražus ir didingas gydytojo Igno Vaitoškos portretas – jo nuopelnai Likėnų sanatorijos įkūrimui (tapo pirmuoju šios sanatorijos vyr. gydytoju), jo pasiaukojimas ligoniams, tvirta pozicija ginant savo įsitikinimus nepalankiomis to meto politinėmis sąlygomis bei 29 metus darbuojantis Skapiškyje (1952–1981).

Lapkričio 9 dieną Skapiškio vidurinės mokyklos mokinius su gydytojo veikla supažindino dr. Aldona Vasiliauskienė, prisiminimais dalijosi sūnus gydytojas Aleksandras Vaitoška. Kalbėta, kaip reikia gyventi, kad minint 100-metį į Skapiškio bažnyčią suvažiuotų gydytojo gerbėjai iš visos Lietuvos. Mokiniams buvo pasiūlyta dalyvauti įvairiuose konkursuose, skirtuose Igno Vaitoškos atminimui. Mokinių įsijungimas į savo krašto šviesuolių atminimo puoselėjimą – svarbi dvasingumo pamoka ugdant meilę gimtinei, pagarbą žmogui.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kazimiero Valiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija