2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Bažnyčios chore – visa šeima

Inga TARVYDAITĖ

Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios jaunimo
chore gieda Auškalnių šeimos
vaikai: sūnus Deimantas, dukros
Rimantė, choro vadovė
ir vargonininkė 11 klasės
mokinė Oksana, Inga, Orinta

Auškalniukai bažnyčioje

Kvėdarnos vargonininkė Oksana
ir buvusi vargoninkė, dabar
studentė Orinta Auškalnytės

Kvėdarniškių Auškalnių šeima iš Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio turi gyvulių, užsiaugina daržovių, valdo 6,5 ha žemės, turi du sodus. Magdelena Auškalnienė su vyru Algirdu santuokoje išgyveno 32 metus, pagimdė ir užaugino aštuonias dukras ir keturis sūnus. Visi vaikai labai gražūs, gabūs ir talentingi. Dauguma jų baigė Šilalės meno ir muzikos mokyklą, šiuo metu mažasis Deimantas lanko muzikos mokyklą 6 klasę. Nuostabu, kad beveik visi gausios šeimos vaikai siekia aukšto išsilavinimo, kelios dukrų jau baigė universitetus, o mažosios dar studijuoja.

Vaikų balsai skamba ne tik rajone. Duktė Remigija dainuoti važiavo į Prancūziją, Vokietiją. Auškalnytės ir broliukas Deimantas ne kartą pasirodė Lietuvos televizijoje. Orinta ir Rimantė – 2004 metų „Dainų dainelės“ laureatės. Orinta  dainuoja chore „Ave vita“. Ir gimnazijos renginiai be Auškalnyčių neapsieina, visuose bendruomenės renginiuose dainuoja. Mama, paklausta, ar negalvoja sukurti šeimos ansamblio, sako: „Sukurčiau, jei pinigų būtų muzikos instrumentams pirkti“.

Magdelena, pagimdžiusi 12 vaikų, dar sugebėjo baigti KUPF. Anksčiau ji dirbo virėja, paskui kūrybinį darbą, o dabar arti namų negauna pedagogės darbo, tai pasirinko studijuoti viešojo administravimo magistrantūrą. Keturios dukros irgi studijuoja universitetuose ir yra du mokyklinio amžiaus vaikai. Trys dukros ir trys sūnūs gyvena užsienyje, nes Lietuvoje atlyginimai maži. Vaikai šeimoje auklėjami krikščionybės dvasia, padeda vieni kitiems.

Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo Bažnyčioje chorą, pasak mamos, sudaro Auškalnių šeima. Oksana bažnyčios choro vadovė ir vargonininkė, Orinta buvusi vargonininkė, mažasis Deimantas moka pagroti visas giesmes, jau keliose mišiose grojo vargonais pakeisdamas sesę. Kitos dukros irgi ir gieda, ir groja. Lietuvoje tokia šeima vienintelė. Pasak žmonių, „vaikai labai talentingi, gabūs, pamaldūs, Dievo apdovanoti gražiais balsais“.

„Reikia giedoti iš visos širdies, visu garsu, nes nėra mikrofono, o kai šalta bažnyčia, gadinasi balsas“, – pasakoja mama.

Magdelena su dukra Orinta kuria dainų žodžius ir melodijas. Mama parodė didelį pluoštą vaikų gautų padėkos raštų, apdovanojimų. Tarp jų ir iš prezidento V. Adamkaus ir jo žmonos A. Adamkienės. Mama savo apdovanojimais nenoriai giriasi, nors turi kelis ordinus ir medalius.

Pakalbinta iš bažnyčios išėjusi Vitalija G. sakė, kad „Auškalnyčių giesmės griebia žmonėms už širdies, sudrebina visą bažnyčią ir dažnai sugraudina, galėčiau ištisai klausytis ir klausytis“. Yra net žmonių, kurie iš Plungės dažnai atvažiuoja į Kvėdarnos bažnyčią pasiklausyti Auškalnyčių choro.

Kvėdarna, Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija