2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Mitingas Kaune priminė Sąjūdžio laikus

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Lapkričio 28 dieną Kaune įvyko Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) organizuotas mitingas prieš oligarchiją, už teisinės demokratinės valstybės atkūrimą. Į mitingą Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus susirinko apie penkis tūkstančius žmonių. Žmonių minioje buvo daug Lietuvos ir JDJ skyrių vėliavų.

Mitingo pradžioje kalbėjęs JDJ pirmininkas Kęstutis Čilinskas teigė: „Kadaise priešinomės Kremliaus priespaudai, dabar tenka priešintis oligarchų pastangoms supančioti tautą. Būtent oligarchai, pralobę daugumos piliečių sąskaita, ir yra suinteresuoti netvarka, skurdo plitimu, jiems lengviau valdyti tamsius, užguitus žmones. O Jungtinis demokratinis judėjimas nusiteikęs prieš oligarchiją, už piliečių valdomos teisinės valstybės atkūrimą“. Be to, pasak K. Čilinsko, bus steigiamas lietuviškas „Memorialas“ – žmogaus teises realiai ginanti organizacija. JDJ žada inicijuoti Valstybės tribunolo įkūrimui reikalingų įstatymų priėmimą, pasisako už senaties terminų panaikinimą ekonominiams ir korupciniams nusikaltimams. Aktyvus JDJ veikėjas Kęstutis Pūkas pagrindinį dėmesį skyrė Lietuvą smaugiančių didžiulių mokesčių naštai. Jo nuomone, tokie mokesčiai žlugdo šalį. JDJ Kauno skyriaus vadovė Rūta Zabielienė sakė, kad judėjimas gimė Kaune šių metų sausio pabaigoje ir iš čia pradėjo plisti po visą Lietuvą. „Kovojome su „Leo LT“ aštuonkoju ir jį įveikėme. Ir toliau kovosime su monopolijomis, ginsime žmonių teises ir pilietines laisves“, – sakė ji. JDJ skyriaus „Vytis“ narys, aktyvus profsąjungų veikėjas Vytautas Kuprys teigė, kad kylantis piliečių aktyvumas yra didelė vertybė. „Vieningai veikdami galėsime pažaboti saujelės turtingųjų klestėjimą. Turime pagrindinį tikslą – ginti piliečių teises. Gana luošinti mus! Kovodami sukursime geresnį rytojų mūsų vaikams“, – sakė V. Kuprys. Pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vytautas Bakas teigė, kad pareigūnai palaiko visas pažangias pilietines iniciatyvas, remia kovą už demokratiją. Jo nuomone, gal kai kas ir norėtų supriešinti pareigūnus ir visuomenę, bet to padaryti nepavyks. Doc. Edvardas Satkevičius pabrėžė, kad Lietuvai ypač didelę grėsmę kelia didžiulė emigracija. Kauno JDJ skyriaus aktyvistas Algirdas Kavaliauskas pareiškė, kad reikia nuosekliai ginti žmogaus teises ir siekti to įvairiais būdais. Jis pateikė konkretų pavyzdį – bankai neteisėtai renka 2–3 litų mokesčius už kiekvieną bankinį pervedimą ir iš to pelnosi. „Jau įrodžiau, kad tokie mokesčiai neteisėti, jų nereglamentuoja jokie teisės aktai“, – teigė A. Kavaliauskas.

JDJ Šiaulių Ateities skyriaus vadovė I. Ryžakova pareiškė, kad sunkumai sutelkia, todėl vis daugiau žmonių suvokia, kad reikia ginti savo teises, siekti permainų. JDJ Varėnos skyriaus atstovė A. Kašėtienė skaitė patriotines eiles, o istorikas D. Valantinas ragino neužmiršti garbingos krašto praeities, tikrųjų vertybių, išsaugoti viltį ir tikėjimą.

Mitinge plevėsavo ne tik vėliavos, buvo daug įvairių plakatų su užrašais: „STOP oligarchijai“, „STOP kultūrinio genocido politikai“, „STOP darbdavių savivalei“ „STOP valdininkų korupcijai“, „Šalin teisinę ir finansinę betvarkę“.

Mitingo pabaigoje pritarta dviems rezoliucijoms, kuriose reikalaujama pažaboti oligarchų savivalę, sumažinti mokesčius, panaikinti senaties terminus ekonominiams ir korupciniams nusikaltimams, įkurti piliečių renkamą valstybės tribunolą sunkiems nusikaltimams tirti, plėtoti dialogą su visų socialinių sluoksnių atstovais.

Po mitingo jo dalyviai bendravo tarpusavyje, aptarė įvairius aktualius klausimus. Aktyvus JDJ narys Algirdas Karčiauskas teigė, kad Lietuvoje dažnai svarstomos atskiros problemos, bet esminė problema yra oligarchinė „valdomos demokratijos“ santvarka. A. Karčiausko nuomone, demokratijos ir teisingumo atstatymui labai reikia Prisiekusiųjų teismo institucijos, būtų gerai, kad teritorinių policijos komisariatų vadovai būtų renkami tarsi šerifai Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugelio nuomone, ir šiuo metu yra daug gerų įstatymų, tik reikia, kad jie būtų vienodai taikomi visiems piliečiams.

Žiniasklaidos priemonės pranešė skirtingus mitingo dalyvių skaičius – kai kur buvo teigiama, kad mitinge dalyvavo tik apie tūkstantį ar per tūkstantį dalyvių. Kadaise Sąjūdžio renginiuose Vienybės aikštėje dalyvavę žmonės teigė, kad mitinge tikrai dalyvavo apie penkis tūkstančius žmonių. Vienybės aikštė buvo pilna. Mitingo dalyviai džiaugėsi, kad renginys priminė Sąjūdžio laikus ir skirstėsi į namus vilties kupinais veidais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija