2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Paminėtas veiklos 20-metis

Lietuvos krikščionių demokratų
partijos Klaipėdos rajono
skyriaus nariai Gargždų bažnyčioje
su dekanato kunigais po šv. Mišių

Su Sąjūdžiu atėjusi esminių permainų viltis pažadino gargždiškius atkurti prieškaryje veikusias katalikiškas organizacijas. 1989 m. lapkričio 20-ąją senojoje bažnytėlėje pasibaigus klebono kan. Jono Paulausko aukojamoms šv. Mišioms grupelė žmonių aptarė būsimą Krikščionių demokratų partijos skyriaus veiklą ir jos pirmininko pareigas patikėjo Gargždų senbuviui Aleksandrui Skuodui, sekretorės – jaunai ir energingai Sąjūdžio dalyvei Adelijai Radžienei.

Laikui bėgant partijos gretos augo ir stiprėjo. Pradžioje kartu su Sąjūdžiu, vėliau savarankiškai Lietuvos krikščionių demokratų partijos Klaipėdos rajono skyrius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldybių rinkimuose, referendumuose, rėmė dešiniąsias politines jėgas LR Prezidento rinkimuose, kurį laiką buvo tapę valdančiąja partija Klaipėdos rajono savivaldoje.

Tai rodo to meto žmonių nuostatose buvusį pasitikėjimą šios politinės organizacijos grindžiamais visuomenės solidarumo ir krikščioniškosios demokratijos principais. Tačiau partija, taip pat ir Klaipėdos skyrius neišvengė esminių nesutarimų pagrindiniais politikos ir tarpusavio santykių klausimais, atsitiktinių žmonių, asmeninių ambicijų, plačiai nuskambėjusių skandalų. Visų skaudžiausia, kad buvo pasityčiota iš nuoseklių, ištikimų krikščioniškosioms idėjoms ir jokiai konjunktūrai nepasidavusių bendražygių. Tą laikotarpį kai kas iš viso linkęs šiandien nutylėti.

Neseniai Gargždų dekanato kunigų aukojamomis šv. Mišiomis paminėtas šios partijos Klaipėdos rajono skyriaus 20-metis, prisiminti mirę skyriaus nariai – Augustinas Barbšys, Adomas Lukošius, Feliksas Mažeikis, Česlovas Kareckas.

Trumpoje skyriaus veiklos apžvalgoje TS-LKD Klaipėdos rajono skyriaus bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ valdybos pirmininkė Adelija Radžienė prisiminė bendraminčius iš Lietuvos Sąjūdžio, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, „Caritas“ bei kitų organizacijų, padėjusių stiprėti ir išlikti dvasiškai tvirtiems krikščionių demokratų partijos nariams. Dabar rajono krikščionys demokratai sudaro valdančiąją daugumą Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Sukakties minėjimo dalyviai – Tėvynės Sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio, Parlamento gynėjų bei kitų organizacijų atstovai, išreiškė norą ir toliau bendradarbiauti siekiant geresnės gimtojo krašto ateities.

Aldona ŠERKŠNYTĖ,

Gargždai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija